Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ประกาศ….ถึง ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา

ขอให้ประธานชมรม  นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสำนักวิชา (หรือตัวแทน) ทุกหน่วยกิจกรรมตอบแบบสำรวจ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลการติดต่อองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาจะรวบรวมข้อมูลที่ได้
1. เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
2. เพื่อการพิจารณาต่ออายุชมรมในปีถัดไป
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลการติดต่อ ผู้นำนักศึกษา
4. เพื่อการประสานงานและแจ้งข่าวที่รวดเร็ว

ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจ
1. สมัคร gmail ใน นามองค์กร (กรณีไม่มี gmail) 
2. ตอบแบบสำรวจ โดยให้ข้อมูลที่ เป็นจริง และ เป็นปัจจุบัน (คลิ้กลิงค์ด้านล่าง)

หมายเหตุ  กรณีหน่วยกิจกรรมใดไม่ให้ความร่วมมือ อาจไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ตอบแบบสำรวจ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *