Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีรับรางวัลคูปองอาหาร

ผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจร้านค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 40 บาท (คูปอง)

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Innovation & Entrepreneurship

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Innovation and Entrepreneurship by Temasek Polytechnic โดยวิทยากร Mr.Samuel Ang, Director of Innovation & Entrepreneurship จาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม

ด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเซียน นครศรีธรรมราช  สาขา1 (ถนนพัฒนาการคูขวาง)  

Read More »

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ “โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 – รายละเอียดการสมัครทุน รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 61 – ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเพื่อเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนฯ (WU PLUS CENTER) ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา เพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read More »