ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ ภาคใต้

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ ภาคใต้

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่ว …

Read More »

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรั …

Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 150 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

เชิญชวนประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 150 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยคณะกรรมการกองท …

Read More »

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWORD" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีรางวัลศึกษิต …

Read More »

รถไฟฟ้ามาแล้ว…เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ WALAILAK World Class University พาเที่ยวอุทยานและหอชมฟ้า”

รถไฟฟ้ามาแล้ว...เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟฟ้าโฉมใหม่ WALAILAK World Class University พาเที่ยวอุทยานและหอชมฟ้า” ครั้งที่ 1

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้า …

Read More »

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566(และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า)

ข้อปฏิบัติในการแสดงตนของนักศึกษา ที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2566 (และนักศึกษาที่ยื่นไว้ในปีก่อนหน้า)

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2566 ส …

Read More »
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.