ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตั้งอยู่ที่

สำนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-673143-4 โทรสาร 075-673146

Smile & Smart Center อาคารไทยบุรี (โถ่งล่าง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-673122-3 ภายใน 73122-3

WU Tutor Center อาคารศูนย์ติว ข้างหอพักลักษณานิเวศ 14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-673145 ภายใน 73145