ประกาศผลพิจารณาทุน ภาค 3/2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 และได้มีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา โดยจัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้เรียนเชิญคณาจารย์จากแต่ละสำนักวิชา เข้าร่วมการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา รวมทั้งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการอนุเคราะห์จากจากบุคคลภายนอก คณาจารย์ ศิษย์เก่า รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่มีความจำเป็น ขาดแคลน และเดือดร้อนในเรื่องทุนทรัพย์ โดยในภาคการศึกษาที่ 3/2566 นี้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 82 คน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 323,500 บาท

ขอขอบคุณ ผู้อุปการะทุนการศึกษาทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มา ณ โอกาสนี้

ประกาศผลพิจารณาทุน ภาค 3/2566
ประกาศผลพิจารณาทุน ภาค 3/2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สามารถดูได้ที่ https://scholarship.wu.ac.th/index.php/scholarship_announcement

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการของนักศึกษาที่ได้รับทุน สามารถดูได้ที่ https://scholarship.wu.ac.th/index.php/news_detail?news=97

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.