Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา

ข่าวกิจการนักศึกษา

เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองทุนรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walaiklak Award" จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงในสังคมโดยรวม

Read More »

“ทีมคนใต้ขาม A” จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง

     ชมรมเซปักตะกร้อร่วมกับโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017" เนื่องในงาน "Walailak Expo 2017" ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 22 ทีม จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงาและทีมจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อ.เมือง อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ทุ่งสง อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.ปากพนัง รวมทั้งทีมจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึงปีนี้มีทีมให้ความสนใจจำนวนมากกว่าครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา       โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย”

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" ครั้งที่ 5/2559  และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมกันต่อต้านคอร์ปรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย นอกจากนั้นจะได้ฟังการปาฐกถา และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ นายเอกชัย ดารากรัย ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 14 (สตง.) เป็นต้น กิจกรรมการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก 2 ชั่วโมง Loading…

Read More »

หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ 5 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนงาน 5 ส มาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีรวมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

ด้วยองค์การบริหารฯร่วมกับชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมเปตอง ชมรมแบดมินตัน ชมรมกรีฑา และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา 13 สำนักวิชา ในนามหน่วยสีจำนวน 6 หน่วยสี

Read More »

[ปิดรับสมัครแล้ว] เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

Read More »

รับสมัครผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 19

โอกาส !! มาถึงคุณแล้ว  ขอเชิญชวน หนุ่มสาวไฟแรง ทุกเพศทุกวัย ที่มีความกล้าแสดงออก และใฝ่ฝันอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

ประกาศ!! เลื่อนจัดกิจกรรม “safe love safe life”

ด้วยเกิดสถานการณ์อุทกภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงษ์ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ ๕๐ วันสวรรณคต) พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More »

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #3

งานแนะแนวส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัดอบรมค่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น

Read More »