ข่าวกิจการนักศึกษา

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาองค์ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สม …

Read More »