ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค" ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค” ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Cente […]

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค” ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์ Read More »

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Cente

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ​ กยศ. กลุ่มสถาบันที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ​ กยศ. กลุ่มสถาบันที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิก

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ​ กยศ. กลุ่มสถาบันที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ Read More »

สพน. เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ (กยศ.)​ ประจำปีการศึกษา 2567

สพน. เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ (กยศ.)​ ประจำปีการศึกษา 2567

วันนี้​ 27​ มีนาคม​ 2567​ นางสาวประภา​ มายิ และนางสาวปิ

สพน. เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ (กยศ.)​ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

Smile and Smart Center เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

Smile and Smart Center เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 Smile and Smart Center (S

Smile and Smart Center เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 Read More »

สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5

สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญ

สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5 Read More »

บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนา

บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา Read More »

สพน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สพน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วันนี้ (14 มีนาคม 2567) ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาต้อ

สพน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ Read More »

สพน.ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาเดินรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

สพน.ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาเดินรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น.

สพน.ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสาเดินรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ หลักสูตร Relaxation Technique

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ หลักสูตร Relaxation Technique

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอา

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ หลักสูตร Relaxation Technique Read More »