Home / ข่าวกิจการนักศึกษา

ข่าวกิจการนักศึกษา

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมระดมความเห็นด้านมาตรการการลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายธนกร แก้วเม็ด และนาย …

Read More »