Home / ข่าวกิจการนักศึกษา

ข่าวกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และอบายมุข : “เทเหล้าเผาบุหรี่ ทำดีเพื่อในหลวง”

ช่วงเย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายปิยวัชน์ คงอินทร …

Read More »