ข่าวกิจกรรม

สพน.จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา "Point of View Inspiration in WU"

สพน.จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา “Point of View Inspiration in WU”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส …

สพน.จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษา “Point of View Inspiration in WU” Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 Read More »

อบรมขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร ครั้งที่ 3

อบรมขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร ครั้งที่ 3

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพ …

อบรมขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร ครั้งที่ 3 Read More »

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม WU Happy Funrun 5 (2 ธันวาคม 66)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี …

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม WU Happy Funrun 5 (2 ธันวาคม 66) Read More »

ประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

การประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่ …

การประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ชมรม นศท.จัดกิจกรรมประดับเครื่องหมายชั้นปี 4-5

ชมรม นศท.จัดกิจกรรมประดับเครื่องหมายชั้นปี 4-5

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปร …

ชมรม นศท.จัดกิจกรรมประดับเครื่องหมายชั้นปี 4-5 Read More »

สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567

สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ส่วนส่ง …

สพน. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2567 Read More »

นักศึกษาชมรมนานาชาติจัดกิจกรรม International Night : "Helloween Theme"

นักศึกษาชมรมนานาชาติจัดกิจกรรม International Night : “Helloween Theme”

ชมรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม I …

นักศึกษาชมรมนานาชาติจัดกิจกรรม International Night : “Helloween Theme” Read More »