ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น-2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ในด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน ด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม และด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ https://url.in.th/THAkb ทั้งนี้ ศิษย์เก่าที่ได้รางวัลจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๑. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสํา เร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑.๓ นายทรรศิน อินทานนท์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

๒. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
เภสัชกรหญิงอารยา บุญมี สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

๓. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
นางสาวเกวลิน อังคณานนท์ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

๔. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านทํา คุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงกันต์ฤทัย สังฆะโน สํานักวิชาเภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ทุกท่านและขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปเพื่อให้สมศักดิ์ศรีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.