เกียรติภูมิวลัยลักษณ์

รักวลัยลักษณ์

ศรัทธารักวลัยลักษณ์

ประดู่คู่ใจ

วลัยลักษณ์ของเรา

รวมใจ มวล.

ดับเบิ้ล-ยู ยู

สายใยวลัยลักษณ์

รำวงลูก มวล.

สู้ด้วยใจ

แสด-ม่วง สามัคคี

แสด-ม่วง ในดวงใจ

ราตรีแสดม่วง

ประดู่เหงา

ลาแล้ววลัยลักษณ์

เพื่อโลกสวย