ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค" ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค” ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Center) ภายใต้ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่ง ดี มีความสุข ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค” ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ในการติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายวิชาต่าง ๆ รวม 7 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา LAW63-110 Law of Juristic Acts and Contracts โดยอาจารย์กนกพล นิกรเพสย์
2. รายวิชา LAW63-141 Constitutional Law โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา
3. รายวิชา LAW63-218 Law of Business Organisations โดย อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ
4. รายวิชา LAW63-219 Law of Suretyship, Mortgage and Pledge โดย อาจารย์ณฏฐพล บัวเงิน
5. รายวิชา LAW63-215 Law of Succession โดย อาจารย์โยษิตา ซ้ายขวัญ
6. รายวิชา LAW63-217 Specific Contracts II โดย อาจารย์ขวัญมณี มณีโชติ
7. รายวิชา LAW63-361 Private International Law โดย อาจารย์ประดิภา สุวรรณรัตน์

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีนักศึกษาเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมกว่า 325 คน จากการประเมินผลกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.1 และพบว่าเนื้อหาในการติวสามารถนำไปใช้กับรายวิชาที่เรียนและการสอบได้ถึงร้อยละ 94.8 และมีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก

ทั้งนี้หากนักศึกษา สำนักวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ มีความประสงค์ใช้สถานที่อาคาร WU Tutor Center สำหรับจัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือการประชุมต่าง ๆ สามารถ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอใช้สถานที่ผ่าน Facebook Page: WU Tutor Center หรือประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนัจนันท์ หวายนำ โทร. 73145

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค" ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์
ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค" ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์
ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค" ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์
ศูนย์ติว (WU Tutor Center) ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ "ดีทอกซ์สมอง สานฝันสอบปลายภาค" ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สำนักวิชานิติศาสตร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.