ข่าวทุนการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ​ กยศ. กลุ่มสถาบันที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ​ กยศ. กลุ่มสถาบันที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิก […]

ม.วลัยลักษณ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ​ กยศ. กลุ่มสถาบันที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ Read More »

ประกาศผลพิจารณาทุน ภาค 3/2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 Read More »

จองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2566

จองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2566

ตามที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึ

จองคิวสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2566 Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Scholarship Announcement semester 3 academic year 2023

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 Scholarship Announcement semester 3 academic year 2023 Read More »

สพน. เปิดบริการยื่นเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ. 3/2566

สพน. เปิดบริการยื่นเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ. 3/2566

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให

สพน. เปิดบริการยื่นเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ. 3/2566 Read More »

ประชุมนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ 3/2566

ประชุมนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ 3/2566

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ร่วมกับ งานบริหารทั่วไปและธุรกา

ประชุมนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ 3/2566 Read More »

สพน. เปิดบริการยื่นเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ. 3/2566

สพน. เปิดบริการยื่นเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ. 3/2566

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให

สพน. เปิดบริการยื่นเอกสารกู้ยืมกองทุน กยศ. 3/2566 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ 3/2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 Read More »

ทุนการศึกษา-ชายแดนใต้-2566

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด 2566

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาทต่อปี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนการศึกษ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาทต่อปี Read More »