Breaking News
Home / ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

นักศึกษาวลัยลักษณ์รับทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

บริษัท เอสโซ่ (Esso) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่รับพิจารณารับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับปริญญาตรี)

Read More »

ประกาศด่วนเรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และบุคคลผู้มีกุศลจิต

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรับทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาที่สนใจให้ดำเนินการตามกำหนดการข้างล่างนี้ :

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More »

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ “โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 – รายละเอียดการสมัครทุน รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 61 – ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 3.00 ขึ้นไป 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ แล้วยื่นใบสมัครโดยตรงที่พี่ปู (พี่ปิยวรรณ) งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้  **กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง** ส่งความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 30,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Read More »

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 1/25660 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนด่วน

ประกาศด่วน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  รายชื่อ นศ.ผลการเรียนดีเด่น ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูได้ ให้มาติดต่อ ภายใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “กยศ. กรอ. ช่วยชาติ”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการดำเนินโครงการ "กยศ. กรอ. เพื่อชาติ" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยและความรับผิดชอบ

Read More »

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAx รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล สำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ต่อเนื่องจาก มวล., ผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา) สามารถเข้าระบบ E-studentloan จากเวป www.studentloan.or.th พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ คนละ 1 แผ่น และพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร กยศ. ประเภทต่อเนื่อง หนังสือรับรองรายได้ และแบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลความจำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2560   เอกสารแนบ ดังนี้  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาค1/ 2560 (พิมพ์จากระบบ E-Studentloan) 2. ใบสมัคร กยศ. ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด) 3. แบบฟอร์มรายละเอียด และข้อมูลความ จำเป็นที่ขอรับทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ดาวน์โหลด) 4. หนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง …

Read More »