Home / ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสู …

Read More »

ประชุมนักศึกษาทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง เ …

Read More »

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการและสวัสดิการ (ด้านทุนการศึกษา) จัดปฐมนิเท …

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุ …

Read More »

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.และ กรอ.ที่กู้ยืมค่าเทอมและค่าครองชีพ)

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ป …

Read More »

รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX รวม 3 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป)

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ …

Read More »