ข่าวทุนการศึกษา

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 1/2566 จองคิวสัมภาษณ์ออนไลน์

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 1/2566 จองคิวสัมภาษณ์ออนไลน์

ตามที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึ …

แจ้งนักศึกษาสมัครทุนการศึกษาทั่วไป 1/2566 จองคิวสัมภาษณ์ออนไลน์ Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป …

รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ผู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ในระบบ DSL

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา …

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

สพน. มอบโล่ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การอุปการะทุนการศึกษา

สพน. มอบโล่ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การอุปการะทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย …

สพน. มอบโล่ขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การอุปการะทุนการศึกษา Read More »

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม​ 2566​ บุคลากรงานแนะแนวและทุน …

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2023/2024

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2023/2024

สถานเอกอัคราชฑูตออสเตรเลียประจำประจำประเทศไทยแจ้งว่ารัฐ …

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2023/2024 Read More »