ระบบสารสนเทศกิจการนักศึกษา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดเตรียมระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระบบขึ้นทะเบียนยานพาหนะ
ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ
ระบบบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
ระบบตรวจสอบคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรรมและคะแนนพฤติกรรม
ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า (สำหรับนักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16, 17 และ 18)
ระบบค้นหาข้อมูลนักศึกษา
ระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดี
ระบบสารสนเทศทุนการศึกษา
ระบบสารสนเทศ “ตลาดจิตอาสา (WU Volunteer Marketplace)”
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.