Smile & Smart Center

Smile & Smart Center

             คือ ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีความสุข” โดยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเชิงบวกแบบมีส่วนร่วม ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” ตลอดการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สถานที่

             มีห้องที่สะอาด ปลอดโปร่งโล่งสบาย ทันสมัย สบายตา มีห้องสำหรับให้คำปรึกษา มีมุมนั่งเล่นอินเตอร์เน็ต มุมอ่านหนังสือ มุมนั่งเล่น พูดคุยเล่นเกมส์ โซฟานุ่มๆ ให้นอนเล่นเอนหลังสบายๆ ชิลๆ

บุคลากรให้คำปรึกษา

             ประกอบด้วย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช และผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาพร้อมเครือข่ายดูแลช่วยเหลือจากภายนอกมหาวิทยาลัย

บริการของ Smile & Smart Center

1.บริการให้คำปรึกษา
    – รายกรณีและรายกลุ่ม
    – บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ Smile Chat กล่องข้อความทาง เพจ Facebook Smile & Smart Center
2.แบบทดสอบทางจิตวิทยา
3.แบบทดสอบต่างๆเพื่อเข้าใจตนเอง เช่น แบบทดสอบ IQ EQ แบบทดสอบบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ พร้อมแปลผล
4.บริการหนังสือด้านจิตวิทยาและพัฒนาตนเอง
5.จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านให้คำปรึกษาและด้านอื่นๆ แก่บุคลากรและนักศึกษา

การดูแลนักศึกษาตั้งครรภ์ให้สามารถเรียนต่อได้

             สำหรับนักศึกษาที่ประสบกับกับภาวะตั้งครรภ์ในขณะเป็นนักศึกษา Smile & Smart Center มีบริการให้การปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน

แผนภาพกระบวนการช่วยเหลือ

การช่วยเหลือที่ผ่านมา

นักศึกษาชั้นปี 2  ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาล พบว่าตั้งครรภ์  โรงพยาบาลส่งต่อให้คุยกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย Smile & Smart Center (SSC)  เพื่อให้การปรึกษา และให้ข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือ นักศึกษาไม่อยากให้แจ้งผู้ปกครองเนื่องจากกลัวผู้ปกครองเสียใจ  นักศึกษายินดีเข้าร่วมกระบวนการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย ในกรณีไม่แจ้งผู้ปกครอง  และนักศึกษามีข้อจำกัดค่าใช้จ่าย ไม่มีฝ่ายชายรับผิดชอบ จะประสานส่งต่อบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้นักศึกษามีสวัสดิการในการฝากครรภ์และค่ารักษาพยาบาล จนนักศึกษาคลอด  ระหว่างตั้งครรภ์ นักศึกษาสามามารถมาเรียนได้ตามปกติ และ เจ้าหน้าที่ มวล. พานักศึกษาไปฝากครรภ์ตามกำหนด และพาไปโรงพยาบาลเมื่อครบกำหนดคลอด  จากนั้นเมื่อนักศึกษาคลอด ในขณะที่นักศึกษามาเรียน จะฝากน้องไว้ที่บ้านพักฉุกเฉิน และมาเรียนได้ตามปกติ  เมื่อน้องอายุได้  2  เดือน  ทางผู้ปกครองทราบเรื่อง  จึงให้การปรึกษาร่วมกับครอบครัว  และทางผู้ปกครองนำหลานไปเลี้ยง ขณะนี้นักศึกษากำลังเรียนต่อโดยมีความคาดหวังที่จะสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับเพื่อนนักศึกษาอื่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวินัยนักศึกษา แจ้งว่านักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 2 มีปัญหาทำแฟนท้อง นักศึกษาหญิงต้องการศึกษาต่อด้วยและท้องไปด้วย  ที่บ้านรับทราบ แต่ไม่กล้าบอกอาจารย์  เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้เรียนต่อ หลังจากได้พูดคุย และรับทราบความต้องการ ของนักศึกษาทั้งคู่ จึงได้จัดให้มีการประชุม Case  Conference  เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชา  นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ตามปกติ  จนคลอด ซึ่งอยูในช่วงปิดเทอมพอดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

Previous slide
Next slide

"Keep Smile" at Smile & Smart Center

Previous slide
Next slide

ช่องทางติดต่อ

Smile & Smart Center

โถงอาคารไทยบุรี (ทางเชื่อมอาคารเรียนรวม 5)
โทรศัพท์ : 0-7567-3122-3 ภายในกด 3122-3
เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ช่องทางออนไลน์

ให้คำปรึกษาออนไลน์ ระบบ SmileChat