คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรฐานกลาง 5ส

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา

โครงสร้างคณะกรรมการ ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน 5ส

แผนปฏิบัติ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงาน 5ส Green ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ของส่วนกิจการนักศึกษา

เป้าหมายการดำเนินงาน-5ส-ปีงบประมาณ-2564

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกลาง

ข้อมูลการจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน

ข้อมูลแสดงผังพื้นที่ ประกอบด้วย

ผังการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ-สำนักงาน-1

ห้องสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา 1

ผังการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ-สำนักงาน-2ห้องสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา 2 

ผังการจัดวางตู้เอกสารในห้องสำนักงาน-1

ห้องสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา 1

ผังการจัดวางตู้เอกสารในห้องสำนักงาน-2

ห้องสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา 2

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานของบุคลากร

ผลการดำเนินงาน 5ส ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงาน 5ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563

คะแนนประเมิน-5ส-ย้อนหลัง-2560-2563

ภาพกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม 5ส ย้อนหลัง

ภาพกิจกรรม 5ส

ภาพกิจกรรม 5ส (ปีงบ พ.ศ. 2563-2560)

Header-กิจกรรม-5ส-2563

คณะกรรมการ 5ส ตรวจพื้นที่

คณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตรวจพื้นที่ ส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

มหกรรมวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

วลัยลักษณ์ Big Cleaning day

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ผลการตรวจ Self Audit 5ส (1/2561)