ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Center) ภายใต้ระบบระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เก่ง ดี มีสุข ได้จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566 โดยพี่ติวเตอร์จิตอาสา รวมจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  1. ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา THM65-111 Introduction to Economics for Tourism and Hospitality Industry ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยมีนางสาวปาณิสรา เมืองแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา
  2. ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา BIO61-191 Basic Medical Biochemistry ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 โดยนายพัสกร พูลบัว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา
  3. ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา MAT61-103 Calculus III ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 โดยนายพีรวัส จินดามณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา
  4. ร่วมกับสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา ACT62-103 Accounting for Business Management ในวันที่ 1-2 เมษายน 2567 โดยนางสาวอจีรวดี ยาสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ติวทบทวนรายวิชา

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นที่การทบทวนความรู้และเนื้อหาจากบทเรียน รวมถึงการฝึกทำโจทย์ในประเด็นที่มักออกสอบ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมรวม จำนวน 190 คน จากการประเมินผลกิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.3 และพบว่าเนื้อหาในการติวสามารถนำไปใช้กับรายวิชาที่เรียนและการสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 96.8 อีกทั้งมีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมติวทบทวนก่อนสอบเช่นนี้อีก

สำหรับนักศึกษา สำนักวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ใช้สถานที่อาคาร WU Tutor Center สำหรับจัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือการประชุมต่าง ๆ สามารถ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอใช้สถานที่ผ่าน Facebook Page: WU Tutor Center หรือประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนัจนันท์ หวายนำ โทร. 73145 (เวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566
ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566
ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 3/2566

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.