ศูนย์ติว (Tutor Center)

"เรื่องเรียน.. ให้ศูนย์ติวฯ ช่วยดูแล"

Previous slide
Next slide

ศูนย์ติว ?!

             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้มี "ศูนย์ติว" หรือ Tutor Center ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและมีแนวทางพัฒนาตนเองด้านการเรียน

เรามีบริการอะไรบ้าง ?!

การจัดติวทบทวนรายวิชา

             เกรดลด เกรดตก เรียนในห้องไม่ทัน สอบย่อยไม่ผ่าน ต้องการติวเข้มวิชาที่ไม่ถนัด หรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เราพร้อมดูแลทุกปัญหาด้านการเรียน โดยพี่ติวเตอร์นักศึกษาทุนที่พร้อมติวเข้มให้กับน้อง ๆ นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรือตัวต่อตัว (เกินจริงมั้ย555) และมาพร้อมกับคำแนะนำด้านการเรียน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจดเลคเชอร์ วิธีอ่านหนังสือให้ได้ระสิทธิภาพ และทริกการทำข้อสอบให้ตรงใจอาจารย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการเรียน

             Tutor Center ร่วมกับ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การอ่านหนังสือและการเตรียมตัวสอบของน้อง ๆ เช่น หลักสูตรอบรมการเรียนรายวิชาต่างๆ ฟังประสบการณ์จากพี่ๆ ที่ผ่านการติวจนประสบความสำเร็จด้านการเรียนการทำงาน เป็นต้น

จากพี่ติวเตอร์ถึงน้อง ๆ

พี่ติวเตอร์ พลอย

ชื่อ-สกุล พี่ติวเตอร์: นางสาวณภคมน วาเรหมัน
สำนักวิชา-ชั้นปี: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ทุนการศึกษาที่ได้รับ: กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ และทุน ผศ.พญ. มยุรี วศินานุกร
ความถนัด/วิชาที่ถนัด: เคมีพื้นฐาน ชีววิทยาของเซลล์และพันธุศาสตร์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คติประจำใจ/Life Motto: ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
ข้อความชวนน้อง ๆ มาเข้าติว:
"โอกาสมาถึงแล้ว ห้ามพลาดนะคะ"

พี่ติวเตอร์ ไอซ์

ชื่อ-สกุล พี่ติวเตอร์: นางสาวอาซีซะห์ ยูโซ๊ะ
สำนักวิชา-ชั้นปี: ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
ทุนการศึกษาที่ได้รับ: ทุนจากคุณพรประภา สงคง, ทุนการศึกษาจากองค์การบริหารองค์การนักศึกษา
ความถนัด/วิชาที่ถนัด:การฟัง-พูดภาษาจีน,วิชาด้านสังคมศาสตร์
คติประจำใจ/Life Motto:ชนะอะไรไม่ยิ่งใหญ่ เท่าชนะใจตนเอง
ข้อความชวนน้อง ๆ มาเข้าติว:
"การเอาตัวเองออกมาติวไม่ได้บ่งบอกว่าเราด้อยหรือไม่เก่งในเรื่องนั้นๆแต่เป็นการบ่งบอกว่าเราเก่งมากพอที่จะออกมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น มาติวกันเยอะๆกันนะคะคนเก่ง"

พี่ติวเตอร์ ฝน

ชื่อ-สกุล พี่ติวเตอร์: นางสาวหยาดพิรุณ ศิริ
สำนักวิชา-ชั้นปี: สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ทุนการศึกษาที่ได้รับ: ทุนเก่ง ดี มีสุข
ความถนัด/วิชาที่ถนัด: ชีววิทยา
คติประจำใจ/Life Motto: Do or do not, there is no try
ข้อความชวนน้อง ๆ มาเข้าติว:
"น้องๆ ที่สนใจอยากติวเมื่อไหร่ สามารถทักข้อความผ่านเพจศูนย์ติวได้เลยนะคะ เปลี่ยน F ให้เป็น A มีอยู่จริงที่ศูนย์ติวนี้เท่านั้นค่ะ"

ข้อมูลน่าสนใจ

Previous slide
Next slide