Smile & Smart Center

ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ “เก่ง ดี มีความสุข”

นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี

พักผ่อนเพื่อรอเรียน
ไม่ต้องมีเรื่องคาใจก็สามารถมานั่งพักผ่อนที่นี่ได้ จะรอเรียน รอเพื่อน ไม่อยากกลับหอ นั่งนานเท่าที่ต้องการ
รู้จักตัวเอง
ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักตัวเองผ่านเกมส์กระดานพร้อม รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา
Co -Working Space
พื้นที่เพื่อทำงานสำหรับทุกคน อินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ นักศึกษาที่ต้องการนัดหมายกันทำงานกลุ่ม นัดกันที่นี่ปลอดภัยและอุ่นใจ
Previous slide
Next slide

Smile & Smart Center ทำอะไรบ้าง

ช่วยเหลือให้การปรึกษา

ทางศูนย์มีบุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษา ได้แก่ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช และจิตแพทย์ ช่วยให้นักศึกษาที่ เครียด กังวลใจ ให้เข้าใจตัวเอง มีเป้าหมายและมค้นพบทางออกร่วมกัน

  • บริการให้คำปรึกษา
        – รายกรณีและรายกลุ่ม
        – บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ Smile Chat กล่องข้อความทาง เพจ Facebook : SmileSmartCenter
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบต่างๆเพื่อเข้าใจตนเอง เช่น แบบทดสอบ IQ EQ แบบทดสอบบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ พร้อมแปลผล
  • บริการหนังสือด้านจิตวิทยาและพัฒนาตนเอง
  • จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านให้คำปรึกษาและด้านอื่นๆ แก่บุคลากรและนักศึกษา

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

จัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เช่น กิจกรรมปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน การจัดการความเครียด Psychology Of Love หลักสูตรพัฒนาตนเองต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

Smile & Smart Center ให้บริการอะไรบ้าง

แบบทดสอบทางจิตวิทยา

บริการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบความเครียด แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า แบบทดสอบบุคลิกภาพ

Board Game

วางมือถือมาเกมส์กระดานสนุกๆ เพื่อฝึกสมองเป็นการผ่อนคลายกับเพื่อนๆ

ไพ่ชีวิต

ทำนายชะตาชีวิตทางจิตวิทยา แม่นไม่ต้องพึ่งหมอ

Co-Working Space

มีมุนสงบให้อ่านหนังสือ ทำการบ้าน กลุ่มติว ทบทวนบทเรียน

Internet

จัดพื้นที่ให้น้องๆ ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือจะนั่งชาร์ตแบ็ตเล่นเน็ตรอเรียน

พักผ่อน

แม้ไม่ไปทำอะไรที่ดูจะมีสาระ ก็มานั่งพักนอนพักกันที่นี่ได้ตลอด เพราะแอร์เย็นหมอนนุ่ม

การดูแลนักศึกษาตั้งครรภ์ให้สามารถเรียนต่อได้

สำหรับนักศึกษาที่ประสบกับกับภาวะตั้งครรภ์ในขณะเป็นนักศึกษา Smile & Smart Center มีบริการให้การปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน

แผนภาพกระบวนการช่วยเหลือ

การช่วยเหลือที่ผ่านมา

นักศึกษาชั้นปี 2 ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาล พบว่าตั้งครรภ์ โรงพยาบาลส่งต่อให้คุยกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย Smile & Smart Center (SSC) เพื่อให้การปรึกษา และให้ข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือ นักศึกษาไม่อยากให้แจ้งผู้ปกครองเนื่องจากกลัวผู้ปกครองเสียใจ นักศึกษายินดีเข้าร่วมกระบวนการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย ในกรณีไม่แจ้งผู้ปกครอง และนักศึกษามีข้อจำกัดค่าใช้จ่าย ไม่มีฝ่ายชายรับผิดชอบ จะประสานส่งต่อบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้นักศึกษามีสวัสดิการในการฝากครรภ์และค่ารักษาพยาบาล จนนักศึกษาคลอด ระหว่างตั้งครรภ์ นักศึกษาสามามารถมาเรียนได้ตามปกติ และ เจ้าหน้าที่ มวล. พานักศึกษาไปฝากครรภ์ตามกำหนด และพาไปโรงพยาบาลเมื่อครบกำหนดคลอด จากนั้นเมื่อนักศึกษาคลอด ในขณะที่นักศึกษามาเรียน จะฝากน้องไว้ที่บ้านพักฉุกเฉิน และมาเรียนได้ตามปกติ เมื่อน้องอายุได้ 2 เดือน ทางผู้ปกครองทราบเรื่อง จึงให้การปรึกษาร่วมกับครอบครัว และทางผู้ปกครองนำหลานไปเลี้ยง ขณะนี้นักศึกษากำลังเรียนต่อโดยมีความคาดหวังที่จะสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับเพื่อนนักศึกษาอื่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวินัยนักศึกษา แจ้งว่านักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 2 มีปัญหาทำแฟนท้อง นักศึกษาหญิงต้องการศึกษาต่อด้วยและท้องไปด้วย ที่บ้านรับทราบ แต่ไม่กล้าบอกอาจารย์ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้เรียนต่อ หลังจากได้พูดคุย และรับทราบความต้องการ ของนักศึกษาทั้งคู่ จึงได้จัดให้มีการประชุม Case Conference เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชา นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ตามปกติ จนคลอด ซึ่งอยูในช่วงปิดเทอมพอดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

Previous slide
Next slide

เจ้าหน้าที่ศูนย์ Smile & Smart Center

วงกลม-ชัชพล

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น (พี่หนุ่ย)

ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Smile & Smart Center

ศูนย์ Smile & Smart Center
โถงล่าง อาคารไทยบุรี
โทร. 075-673000 ต่อ 73122-24

ชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)

นักจิตวิทยา

งานแนะแนวและทุนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี (ชั้น2)
โทร. 075-673000 ต่อ 73147

วงกลม-อัมพร

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Smile & Smart Center

งานแนะแนวและทุนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี (ชั้น2)
โทร. 075-673000 ต่อ 73147

วงกลม-นัจนันท์

นัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ้ว)

ผู้ประสานงานศูนย์ติว

งานแนะแนวและทุนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี (ชั้น2)
โทร. 075-673000 ต่อ 73145

สามารถติดต่อศูนย์ Smile & Smart Center ได้ที่

ที่ตั้ง

โถงล่าง (ทางเชื่อมอาคารเรียนรวม5)
อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลาให้บริการ

08.30 – 17.30 น.
จันทร์ – ศุกร์

การติดต่อ

โทร. 075-673000 ต่อ 3122-24
Email: ychatcha@wu.ac.th