Smile & Smart Center

ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ “เก่ง ดี มีความสุข”

นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Previous
Next

Smile & Smart Center ทำอะไรบ้าง

ช่วยเหลือให้การปรึกษา

ทางศูนย์มีบุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษา ได้แก่ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช และจิตแพทย์ ช่วยให้นักศึกษาที่ เครียด กังวลใจ ให้เข้าใจตัวเอง มีเป้าหมายและมค้นพบทางออกร่วมกัน

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

จัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เช่น กิจกรรมปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน การจัดการความเครียด Psychology Of Love หลักสูตรพัฒนาตนเองต่างๆ

Smile & Smart Center ให้บริการอะไรบ้าง

แบบทดสอบทางจิตวิทยา

บริการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบความเครียด แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า แบบทดสอบบุคลิกภาพ

Board Game

วางมือถือมาเกมส์กระดานสนุกๆ เพื่อฝึกสมองเป็นการผ่อนคลายกับเพื่อนๆ

ไพ่ชีวิต

ทำนายชะตาชีวิตทางจิตวิทยา แม่นไม่ต้องพึ่งหมอ

Co-Working Space

มีมุนสงบให้อ่านหนังสือ ทำการบ้าน กลุ่มติว ทบทวนบทเรียน

Internet

จัดพื้นที่ให้น้องๆ ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือจะนั่งชาร์ตแบ็ตเล่นเน็ตรอเรียน

พักผ่อน

แม้ไม่ไปทำอะไรที่ดูจะมีสาระ ก็มานั่งพักนอนพักกันที่นี่ได้ตลอด เพราะแอร์เย็นหมอนนุ่ม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ Smile & Smart Center

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น (พี่หนุ่ย)

ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Smile & Smart Center

ศูนย์ Smile & Smart Center
โถงล่าง อาคารไทยบุรี
โทร. 075-673000 ต่อ 3122-24

ชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)

นักจิตวิทยา

งานบริการและสวัสดิการ
ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี (ชั้น2)
โทร. 075-673000 ต่อ 3122-24

นัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ้ว)

ผู้ประสานงานศูนย์ติว

งานบริการและสวัสดิการ
ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี (ชั้น2)
โทร. 075-673000 ต่อ 3122-24

สามารถติดต่อศูนย์ Smile & Smart Center ได้ที่

ที่ตั้ง

โถงล่าง (ทางเชื่อมอาคารเรียนรวม5)
อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลาให้บริการ

08.30 – 17.30 น.
จันทร์ – ศุกร์

การติดต่อ

โทร. 075-673000 ต่อ 3122-24
Email: ychatcha@wu.ac.th