ศูนย์ติว
Tutor center

Tutor Center หรือ ศูนย์ติว เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีสุข” โดย
Tutor Center จะมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลนักศึกษา “ด้านเก่ง” เป็นหลัก มีจุดประสงค์มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและมีแนวทางพัฒนาตนเองด้านการเรียน

จัดติวทบทวนรายวิชา

เช่น รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส และภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาอื่น ๆ ของแต่ละสำนักวิชา
.

ประสานงาน

ประสานงานกับนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการติวทบทวนรายวิชาเกี่ยวกับรายวิชาที่ต้องการให้มีการจัดติว และประสานงานกับพี่ติวเตอร์เพื่อจัดตารางวันและเวลาติว

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษาที่ต้องการรับคำปรึกษาหรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

ติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการติวทบทวนรายวิชาเพื่อวัดพัฒนาการของนักศึกษาก่อนติวและหลังติว เพื่อที่จะได้จัดคอร์สที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา

อยากติวต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อ น.ส. นัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ๊ว) เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ติว เพื่อแจ้งรายวิชาที่ต้องการให้มีการจัดติวทบทวนผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • ติดต่อด้วยตนเองที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ช่องทาง Facebook Page “WU Tutor Center”
  • โทรศัพท์ 075-673145 / 089-7298958

วิธีการจองห้องติว

นอกเหนือจากตารางติวที่จัดโดย Tutor Center เองแล้ว หากรับน้อง ๆ นักศึกษาจัดกลุ่มติวมาเอง ทาง Tutor Center สามารถอำนวยความสะดวกด้านห้องติวและอุปกรณ์แก่น้อง ๆ ได้ โดยสามารถจองห้องติวได้ด้วยการดาวน์โหลดและปริ้นท์แบบฟอร์มจองห้องติว  มาส่งให้ น.ส. นัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ๊ว) เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ติว ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ จองผ่าน QR Code

http://bit.ly/2G61Hrg

หน่วยงาน/บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากน้อง ๆ ต้องการสถานที่นั่งอ่านหนังสือ ทำงาน ทำการบ้านแบบสบาย ๆ หรือมานั่งเล่นพักผ่อน พูดคุยหรือทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ สามารถมาใช้บริการห้อง Smile & Smart Center ได้ ณ ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ Smile & Smart Center ยังมีบริการให้คำปรึกษา (Counselling) สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการพูดคุยหรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน เช่น ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความสัมพันธ์ พฤติกรรม การปรับตัว เป็นต้น

นักศึกษาที่มีความต้องการขอรับทุนการศึกษา ทำงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน มีความเดือดร้อนและต้องการเงินฉุกเฉิน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ บริการด้านทุนการศึกษา

นอกจากขอรับคำปรึกษาที่ Smile & Smart Center แล้ว น้อง ๆ นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวช จากคลินิกรักษ์ใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

  • คลินิกตรวจใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
  • คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด โดยพยาบาลจิตเวช)

(กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0-7567-3022)

สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดอาจมีอาการโรคซึมเศร้า สามารถทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้เบื้องต้นว่ากำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือไม่ได้

ทำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

ตารางติว

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

$19

Per month

$49

Per month

$99

Per month

ทำเนียบติวเตอร์

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hilary Leigh
Developer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Quintin Angus
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Jillie Tempest
Developer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer

สามารถติดต่อศูนย์ติว Tutor Center ได้ที่

นางสาวนัจนันท์ หวายนำ (พี่กิ้ว)

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์ติว
โทร: 075-673000 ต่อ 3145
Email: natjanan.wa@wu.ac.th

ประสานงาน

งานบริการและสวัสดิการ
ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

08:30 – 16.30 น.
จันทร์ – ศุกร์

สถานที่-เวลาติว

ศูนย์ติว (Tutor Center) อาคารประกอบ
ใกล้กับหอพักลักษณานิเวศ 14

ติวตามตารางติว
.