Home / ข่าวทุนการศึกษา / ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “กยศ. กรอ. ช่วยชาติ”

ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “กยศ. กรอ. ช่วยชาติ”

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการดำเนินโครงการ "กยศ. กรอ. เพื่อชาติ" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในการชำระเงินคืนและอำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน โดยการยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน/ค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ กยศ. หรือ กรอ. โดยตรงนั้น

ในการนี้  จึงใคร่ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เป็นผู้ชำระหนี้ กยศ. หรือ กรอ. เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หักเงินเดือน/ค่าจ้าง (ตามแต่กรณี) เพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯหักเงินชำระหนี้ได้ที่ ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม

พร้อมทั้งส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรข้าราชการ/พนักงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนอย่างละ 2 ชุด ที่หน่วยทุนการศึกษา งานบริการสวัสดิการนักศึกษา ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ( สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัทพ์ 3142,3149,3148 งานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา )

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *