ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
1 สิงหาคม 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 29/7/2558  
 รายงานการประชุมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและการแข่งขันรายการอื่นๆ  อ่าน 12 ครั้ง
 28/4/2558  
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมก่อนสอบ 2 สัปดาห์  อ่าน 272 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 13/7/2558  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2557  อ่าน 237 ครั้ง
 13/7/2558  
 ประกาศงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2557 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 230 ครั้ง
 13/7/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง กำหนดการคืนห้องพักและรับรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557   อ่าน 264 ครั้ง
 13/7/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2557 และเปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2558   อ่าน 300 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 28/7/2558  
 รับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (GPAX 1.75 ขึ้นไป)  อ่าน 274 ครั้ง
 6/7/2558  
 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม  อ่าน 108 ครั้ง
 9/6/2558  
 รับสมัครทุนการศึกษา "หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2558"  อ่าน 143 ครั้ง
 4/6/2558  
 ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558   อ่าน 172 ครั้ง
 1/4/2558  
 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 625 ครั้ง