ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
24 เมษายน 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศสิงคโปร์  อ่าน 222 ครั้ง
ออกหน่วยปฐมพยาบาล มหกรรมการแข่งขันกีฬาสี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2556  อ่าน 89 ครั้ง
โครงการเสียงตามสายกระจายความรู้ชุมชน  อ่าน 50 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 17/4/2557  
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน  อ่าน 10 ครั้ง
 17/4/2557  
 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ลูกมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557  อ่าน 6 ครั้ง
 17/4/2557  
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด 3 โครงการ  อ่าน 4 ครั้ง
 17/4/2557  
 ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 นักศึกษาตัวอย่าง  อ่าน 4 ครั้ง
 17/4/2557  
 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว Young Gen Anti-Corruption  อ่าน 3 ครั้ง
 5/3/2557  
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำปี 2557  อ่าน 18 ครั้ง
 3/3/2557  
 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 45 ครั้ง
 3/3/2557  
 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติและการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน ประจำปี 2557  อ่าน 24 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 11/4/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 4/2556 ภาคพิเศษ (ที่จองหอพักแล้ว)  อ่าน 213 ครั้ง
 3/4/2557  
 ประกาศงานหอพัก : ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซ่อมหอรอน้อง ปีการศึกษา 2556  อ่าน 129 ครั้ง
 25/3/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 1/2557 (ชำระค่าจองหอพักแล้ว)  อ่าน 279 ครั้ง
 24/3/2557  
 สมัครหอพัก Summer ได้แล้ว !!  อ่าน 605 ครั้ง
 20/3/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ซ่อมหอ รอน้อง ปีการศึกษา 2556  อ่าน 239 ครั้ง
 19/3/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักช่วงภาคเรียนพิเศษ/2556  อ่าน 862 ครั้ง
 19/3/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การบริการหอพักช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2556 (หอพักซัมเมอร์)  อ่าน 386 ครั้ง
 18/3/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องแนวปฏิบัติการคืนห้องพัก ปีการศึกษา 2556  อ่าน 207 ครั้ง
 18/3/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2556 และเปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2557   อ่าน 268 ครั้ง
 22/5/2556  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2555  อ่าน 804 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 21/3/2557  
 ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาพิเศษ/2556  อ่าน 173 ครั้ง