ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
4 พฤษภาคม 2559
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 3/5/2559  
 เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2558   อ่าน 16 ครั้ง
 28/4/2559  
 รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   อ่าน 99 ครั้ง
 23/3/2559  
 แจ้งตารางแพทย์ตรวจ ณ สถานพยาบาล ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559  อ่าน 35 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 22/4/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2559   อ่าน 1084 ครั้ง
 22/4/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2559  อ่าน 318 ครั้ง
 22/4/2559  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  อ่าน 335 ครั้ง
 22/4/2559  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  อ่าน 204 ครั้ง
 19/4/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2558   อ่าน 111 ครั้ง