ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
23 ธันวาคม 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ WU BIKE RALLY 2014   อ่าน 64 ครั้ง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2557  อ่าน 26 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อ่าน 155 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 15/12/2557  
 การเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  อ่าน 37 ครั้ง
 28/11/2557  
 ขอเชิญประกวดออกแบบสื่อ Infographic ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน"  อ่าน 8 ครั้ง
 28/11/2557  
 ขอเชิญประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีพุทธศักราช 2558  อ่าน 5 ครั้ง
 24/10/2557  
 ขอให้นักศึกษาทำแบบสำรวจสภาวะสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ก่อนเข้าระบบลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2557  อ่าน 439 ครั้ง
 9/10/2557  
 รับสมัครนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะสั้น ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  อ่าน 63 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 15/12/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2557   อ่าน 143 ครั้ง
 12/12/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การรายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 400 ครั้ง
 3/12/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาหอพักเอกชน(หอนอก) ที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2557  อ่าน 211 ครั้ง
 3/12/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาสหกิจ ที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2557   อ่าน 139 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 16/12/2557  
 ลงทะเบียนยืนยันวงเงินกู้ยืมในระบบ E-studentloan ภาคการศึกษา 2/2557  อ่าน 80 ครั้ง
 15/12/2557  
 ประกาศด่วน! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 107 ครั้ง
 20/10/2557  
 การเป็นสมาชิกในเพจของนักศึกษาทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ่าน 101 ครั้ง