ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
29 สิงหาคม 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 26/8/2558  
 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  อ่าน 19 ครั้ง
 20/8/2558  
 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 68 ครั้ง
 3/8/2558  
 ประกาศเรื่องการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1  อ่าน 158 ครั้ง
 3/8/2558  
 ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558  อ่าน 67 ครั้ง
 3/8/2558  
 สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา  อ่าน 58 ครั้ง
 28/4/2558  
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมก่อนสอบ 2 สัปดาห์  อ่าน 304 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 28/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 24 ครั้ง
 13/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การรับรายงานตัวและการลาออกจากหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 144 ครั้ง
 13/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 181 ครั้ง
 13/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญนักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 157 ครั้ง
 28/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2557   อ่าน 34 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 26/8/2558  
 ประกาศด่วน!! นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2558  อ่าน 33 ครั้ง
 19/8/2558  
 ประกาศด่วน! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 148 ครั้ง
 13/8/2558  
 ตารางปฏิทินการดำเนินการของผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558  อ่าน 335 ครั้ง
 6/8/2558  
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษาผู้กู้กองทุน กยศ. ประเภท ผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษา, สถาบันอื่น (ย้ายจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ) และ ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 781 ครั้ง
 4/6/2558  
 ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558   อ่าน 266 ครั้ง
 1/4/2558  
 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 882 ครั้ง