ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
21 ตุลาคม 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ WU BIKE RALLY 2014   อ่าน 46 ครั้ง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2557  อ่าน 17 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อ่าน 110 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 21/10/2557  
 กำหนดการเดินทางและเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้   อ่าน 3 ครั้ง
 20/10/2557  
 ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง อึด ฮึด สู้ สู่ความสำเร็จ   อ่าน 4 ครั้ง
 10/10/2557  
 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  อ่าน 6 ครั้ง
 10/10/2557  
 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสารคดีสั้น แนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ"  อ่าน 4 ครั้ง
 9/10/2557  
 ขอเชิญประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต   อ่าน 11 ครั้ง
 9/10/2557  
 ขอเชิญนักศึกษาชมภาพยนตร์สั้น เล่าเรื่องโกง 2   อ่าน 8 ครั้ง
 9/10/2557  
 รับสมัครนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะสั้น ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  อ่าน 16 ครั้ง
 9/10/2557  
 ขอเชิญประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557  อ่าน 6 ครั้ง
 1/10/2557  
 ตารางเวรแพทย์ตรวจ ณ สถานพยาบาลวลัยลักษณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557  อ่าน 14 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  อ่าน 7 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 18/9/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2557   อ่าน 90 ครั้ง
 28/4/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2556  อ่าน 889 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 20/10/2557  
 การเป็นสมาชิกในเพจของนักศึกษาทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   อ่าน 11 ครั้ง
 17/10/2557  
 รับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป (เอสโซ่)  อ่าน 32 ครั้ง
 15/10/2557  
 กำหนดการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภท ผู้กู้ต่อเนื่องมัธยม/สถาบันอื่น ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 185 ครั้ง
 15/10/2557  
 กำหนดการ Print แบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เฉพาะผู้กู้ต่อเนื่องจาก มวล. (รอบ 2)  อ่าน 164 ครั้ง
 15/10/2557  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมัธยม สถาบันอื่น และผู้กู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 2  อ่าน 139 ครั้ง
 30/9/2557  
 ประกาศรายชื่อและกำหนดการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 121 ครั้ง
 
  
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
 9/10/2557  
 ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2558  อ่าน 11 ครั้ง