ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
1 ตุลาคม 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ WU BIKE RALLY 2014   อ่าน 41 ครั้ง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2557  อ่าน 15 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อ่าน 101 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 1/10/2557  
 ตารางเวรแพทย์ตรวจ ณ สถานพยาบาลวลัยลักษณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557   อ่าน 3 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   อ่าน 5 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ    อ่าน 2 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการทำสื่อโษณาออนไลน์   อ่าน 3 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอเชิญประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557   อ่าน 7 ครั้ง
 26/8/2557  
 ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  อ่าน 21 ครั้ง
 21/8/2557  
 ขอเชิญประกวดออกแบบต่าง ๆ เนื่องในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2014"  อ่าน 16 ครั้ง
 4/8/2557  
 ขอเชิญประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา หัวข้อ "ธรรมะคือคุณากร"  อ่าน 8 ครั้ง
 3/7/2557  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดหนี้ กยศ...ลุ้นโชค"  อ่าน 25 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 22/9/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 1/2557  อ่าน 58 ครั้ง
 18/9/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2557   อ่าน 69 ครั้ง
 20/8/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557   อ่าน 198 ครั้ง
 28/4/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2556  อ่าน 871 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 30/9/2557  
 ประกาศรายชื่อและกำหนดการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557   อ่าน 44 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอพบนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืม มวล. ในภาคการศึกษาพิเศษ/2556    อ่าน 18 ครั้ง