ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
24 กรกฎาคม 2559
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 4/7/2559  
 กำหนดการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  อ่าน 324 ครั้ง
 28/6/2559  
 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด  อ่าน 88 ครั้ง
 21/6/2559  
 ตารางแพทย์ตรวจ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559  อ่าน 38 ครั้ง
 3/5/2559  
 เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 832 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 21/7/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักรอบที่ 5 ปีการศึกษา 2559  อ่าน 216 ครั้ง
 15/7/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกรายชื่อนักศึกษาสมัครหอพักรอบที่ 5 ลำดับที่ 181- 400 วันที่ 19 ก.ค. 59  อ่าน 687 ครั้ง
 28/6/2559  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2558  อ่าน 149 ครั้ง
 16/6/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2558 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559  อ่าน 323 ครั้ง
 16/6/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง กำหนดการคืนห้องพักปีการศึกษา 2558 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2559   อ่าน 503 ครั้ง
 16/6/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2558 และเปิดหอพักประจำปีการศึกษา 2559   อ่าน 340 ครั้ง
 18/7/2559  
 ดาวน์โหลด แผนผังเส้นทางรายงานตัวเข้าหอพัก 20 ก.ค. 59 (ขนาดใหญ่)  อ่าน 46 ครั้ง
 
  
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
 30/5/2559  
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 2-4  อ่าน 71 ครั้ง