ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
27 กุมภาพันธ์ 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 22/1/2558  
 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  อ่าน 38 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 26/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   อ่าน 70 ครั้ง
 26/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดระบบฐานข้อมูลชั่วโมงการเรียนรู้และคะแนนพฤติกรรม   อ่าน 445 ครั้ง
 23/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2557  อ่าน 112 ครั้ง
 23/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2557  อ่าน 30 ครั้ง
 12/1/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 139 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 20/2/2558  
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 62 ครั้ง