ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
26 พฤษภาคม 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 8/5/2558  
 ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  อ่าน 81 ครั้ง
 29/4/2558  
 รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 104 ครั้ง
 28/4/2558  
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมก่อนสอบ 2 สัปดาห์  อ่าน 136 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 22/5/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2558   อ่าน 443 ครั้ง
 22/5/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2558  อ่าน 176 ครั้ง
 22/5/2558  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 214 ครั้ง
 22/5/2558  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 176 ครั้ง
 21/5/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2557

  อ่าน 85 ครั้ง
 20/4/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2557  อ่าน 410 ครั้ง
 26/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดระบบฐานข้อมูลชั่วโมงการเรียนรู้และคะแนนพฤติกรรม  อ่าน 4296 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 25/5/2558  
 ตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาของนักศึกษา   อ่าน 31 ครั้ง
 1/5/2558  
 กำหนดการ Print แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษา 3/2557  อ่าน 213 ครั้ง
 1/4/2558  
 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 276 ครั้ง