ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
27 พฤศจิกายน 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 26/11/2558  
 เชิญชวนองค์กรนักศึกษาเสนอกิจกรรม/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558   อ่าน 5 ครั้ง
 12/11/2558  
 สาระความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก  อ่าน 17 ครั้ง
 29/10/2558  
 ตารางแพทย์ตรวจ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558  อ่าน 25 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 26/11/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558   อ่าน 11 ครั้ง
 17/11/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2558  อ่าน 461 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 23/11/2558  
 ประกาศด่วน รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2558  อ่าน 56 ครั้ง
 
  
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
 18/9/2558  
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 180 ครั้ง