ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
30 กรกฎาคม 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ WU BIKE RALLY 2014   อ่าน 9 ครั้ง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2557  อ่าน 5 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อ่าน 16 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 22/7/2557  
 มวล.ประกาศแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้มาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  อ่าน 11 ครั้ง
 7/7/2557  
 เตือนภัยสถานการณ์โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  อ่าน 9 ครั้ง
 4/7/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดสารคดีสั้น แนะนำสำนักเสริมศึกษาบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)  อ่าน 3 ครั้ง
 4/7/2557  
 ขอเชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ  อ่าน 7 ครั้ง
 3/7/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 8  อ่าน 7 ครั้ง
 3/7/2557  
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดหนี้ กยศ...ลุ้นโชค"  อ่าน 16 ครั้ง
 3/7/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2557  อ่าน 4 ครั้ง
 1/7/2557  
 รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒  อ่าน 19 ครั้ง
 19/6/2557  
 ประกาศเรื่องการจัดทำบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สำหรับน้องนักศึกษาปีที่ 1  อ่าน 21 ครั้ง
 19/6/2557  
 ประกันภัยอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษาประจำปี 2557  อ่าน 13 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 23/7/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เลื่อนวันคืนห้องพักและปิดหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 4/2556 (ภาคพิเศษ)  อ่าน 225 ครั้ง
 23/7/2557  
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ : เรื่อง การรายงานตัวเข้าหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2557และการอยู่หอพักระหว่างเปิดภาคการศึกษาที่ 4/2556  อ่าน 362 ครั้ง
 11/7/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การเข้าหอพักของนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาที่ 4/2556 (ภาคพิเศษ)  อ่าน 130 ครั้ง
 8/7/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องการบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556   อ่าน 73 ครั้ง
 1/7/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 4/2556 (ภาคพิเศษ)  อ่าน 63 ครั้ง
 28/4/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2556  อ่าน 748 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 18/6/2557  
 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)  อ่าน 78 ครั้ง