ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
1 เมษายน 2558
  NEWS
ข่าวหอพักนักศึกษา
 31/3/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาหอพักเอกชนที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2557    อ่าน 24 ครั้ง
 31/3/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาสหกิจที่แจ้งความประสงค์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2557   อ่าน 23 ครั้ง
 11/3/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง วันปิดและเปิดหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 267 ครั้ง
 11/3/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงปิด-เปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 195 ครั้ง
 26/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดระบบฐานข้อมูลชั่วโมงการเรียนรู้และคะแนนพฤติกรรม  อ่าน 1294 ครั้ง
 23/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2557  อ่าน 333 ครั้ง
 23/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3/2557  อ่าน 106 ครั้ง