ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
7 ตุลาคม 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 1/10/2558  
 สถานพยาบาล แจ้งตารางการตรวจแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558  อ่าน 23 ครั้ง
 30/9/2558  
 ข้อตกลงร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 กระทรวง  อ่าน 9 ครั้ง
 28/4/2558  
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมก่อนสอบ 2 สัปดาห์  อ่าน 378 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 6/10/2558  
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Clean and Clear Festival ภาคการศึกษาที่ 1/2558    อ่าน 28 ครั้ง
 3/9/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2558   อ่าน 173 ครั้ง
 13/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การรับรายงานตัวและการลาออกจากหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 204 ครั้ง
 13/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  อ่าน 263 ครั้ง
 28/8/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 208 ครั้ง
 
  
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
 18/9/2558  
 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 44 ครั้ง