ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
21 กันยายน 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ WU BIKE RALLY 2014   อ่าน 38 ครั้ง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2557  อ่าน 13 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อ่าน 90 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 9/9/2557  
 ตารางแพทย์ตรวจรักษา ณ สถานพยาบาลวลัยลักษณ์ (กันยายน - พฤศจิกายน 2557)  อ่าน 13 ครั้ง
 8/9/2557  
 ขอความร่วมมือกรอกข้อมุลระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก  อ่าน 129 ครั้ง
 5/9/2557  
 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสถานพยาบาล  อ่าน 24 ครั้ง
 26/8/2557  
 ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กยศ. รวมใจปันโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  อ่าน 20 ครั้ง
 22/8/2557  
 ขอเชิญประกวดหนังสั้น   อ่าน 13 ครั้ง
 21/8/2557  
 ขอเชิญประกวดออกแบบต่าง ๆ เนื่องในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2014"  อ่าน 16 ครั้ง
 20/8/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TK Reading Power ปล่อยพลัง รักการอ่าน  อ่าน 8 ครั้ง
 20/8/2557  
 เข้าเชิญเข้าร่วมโครงการ บันทึก 2 แผ่นดิน  อ่าน 4 ครั้ง
 4/8/2557  
 ขอเชิญประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา หัวข้อ "ธรรมะคือคุณากร"  อ่าน 7 ครั้ง
 3/7/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 8  อ่าน 9 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 18/9/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2557   อ่าน 36 ครั้ง
 20/8/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557   อ่าน 186 ครั้ง
 28/4/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2556  อ่าน 860 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 26/8/2557  
 การลงทะเบียนยืนยันวงเงินกู้ยืมในระบบ E-studentloan ภาคการศึกษา 1/2557 (สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง มวล. รอบที่ 1)  อ่าน 261 ครั้ง