ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
3 กรกฎาคม 2558
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 3/7/2558  
 ขอเชิญประชุม เรื่อง การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยฯ    อ่าน 2 ครั้ง
 29/6/2558  
 บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  อ่าน 22 ครั้ง
 15/6/2558  
 ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรม Junior master trainer  อ่าน 147 ครั้ง
 27/5/2558  
 เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 153 ครั้ง
 29/4/2558  
 รับสมัครนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557  อ่าน 269 ครั้ง
 28/4/2558  
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมก่อนสอบ 2 สัปดาห์  อ่าน 250 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 1/7/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2558   อ่าน 323 ครั้ง
 26/2/2558  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดระบบฐานข้อมูลชั่วโมงการเรียนรู้และคะแนนพฤติกรรม  อ่าน 6325 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 1/7/2558  
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557   อ่าน 34 ครั้ง
 29/6/2558  
 ประกาศถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2557   อ่าน 52 ครั้ง
 9/6/2558  
 รับสมัครทุนการศึกษา "หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2558"  อ่าน 116 ครั้ง
 4/6/2558  
 ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558   อ่าน 144 ครั้ง
 1/4/2558  
 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 461 ครั้ง