ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
1 มิถุนายน 2559
  NEWS
ข่าวกิจการนักศึกษา
 23/5/2559  
 ขอเชิญประกวดร้องเพลง #HappySongs เทศกาลสร้างสุข  อ่าน 63 ครั้ง
 13/5/2559  
 เชิญชวน !!! นักศึกษา แสดงความสามารถในกิจกรรม "สมัครเล่น" รับทุนการศึกษา  อ่าน 151 ครั้ง
 3/5/2559  
 เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2558  อ่าน 779 ครั้ง
 28/4/2559  
 รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   อ่าน 304 ครั้ง
 23/3/2559  
 แจ้งตารางแพทย์ตรวจ ณ สถานพยาบาล ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559  อ่าน 145 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 22/4/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2559   อ่าน 3116 ครั้ง
 22/4/2559  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2559  อ่าน 807 ครั้ง
 22/4/2559  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  อ่าน 871 ครั้ง
 22/4/2559  
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  อ่าน 453 ครั้ง
 
  
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
 30/5/2559  
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 2-4   อ่าน 12 ครั้ง