ส่วนกิจการนักศึกษา
Division of Student Affairs
Gallery
 
You are Visitor No:
Since : 25 June, 2007
 
 
>
เรื่องเด่นของวันนี้ ...
21 พฤศจิกายน 2557
  NEWS
ประมวลภาพกิจกรรม
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ WU BIKE RALLY 2014   อ่าน 54 ครั้ง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2557  อ่าน 18 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  อ่าน 126 ครั้ง
 
  
ข่าวกิจการนักศึกษา
 28/10/2557  
 รับสมัครทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวะฯ และปริญญาตรี  อ่าน 26 ครั้ง
 24/10/2557  
 ขอให้นักศึกษาทำแบบสำรวจสภาวะสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ก่อนเข้าระบบลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2557  อ่าน 315 ครั้ง
 10/10/2557  
 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  อ่าน 8 ครั้ง
 10/10/2557  
 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสารคดีสั้น แนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ"  อ่าน 6 ครั้ง
 9/10/2557  
 รับสมัครนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะสั้น ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  อ่าน 38 ครั้ง
 9/10/2557  
 ขอเชิญประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557  อ่าน 8 ครั้ง
 29/9/2557  
 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันการทำสื่อโษณาออนไลน์  อ่าน 3 ครั้ง
 
  
ข่าวหอพักนักศึกษา
 27/10/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2557  อ่าน 147 ครั้ง
 27/10/2557  
 ประกาศงานหอพัก : เรื่องขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2557  อ่าน 64 ครั้ง
 
  
ข่าวทุนการศึกษา
 20/10/2557  
 การเป็นสมาชิกในเพจของนักศึกษาทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ่าน 65 ครั้ง
 
  
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
 9/10/2557  
 ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2558  อ่าน 68 ครั้ง