Breaking News
Home / 2017

Yearly Archives: 2017

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ “โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 – รายละเอียดการสมัครทุน รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 61 – ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2560 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น 2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ชำระตามกำหนดจะล็อคการเข้าระบบศูนย์บริการการศึกษา คลิก ตรวจสอบรายชื่อ ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 2/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018                    

Read More »

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #4

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัดอบรมค่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น เพื่อให้แกนนำมีข้อมูล และทักษะในการเข้าไปดูแลและเข้าถึงปัญหาของเพื่อนนักศึกษา

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเพื่อเป็นพี่ติวเตอร์

เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนฯ (WU PLUS CENTER) ได้จัดให้มีกิจกรรมติวทบทวนรายวิชา เพื่อช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียน

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 17.00-22.00 น.  สถานที่ ตามที่แต่ละหอพักกำหนด  อนึ่ง หากนักศึกษาหอพักไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกบันทึกลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค2_60 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 3)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 3) ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษา "รอเรียกรอบที่ 3" ให้มาติดต่อที่ศูนย์ประสานงานหอพักในวันที่ 27 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. 2. นักศึกษามายืนยันสิทธิ์เลือกหอพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ 3. รายงานตัว วันที่ 27 ตุลาคม 2560   เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่นักศึกษาสมัครได้ 4. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก หอ 1 = 5 ที่ หอ 2 …

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560

กฟภ.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560 เพื่อเปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และจะได้นำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ด้จริงในอนาคต ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th และ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทั้งนี้ ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ แข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

Read More »