ข่าวสุขภาพ

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตามที่ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติท […]

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสวรรคต ครบ 2 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วม "บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชก

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสวรรคต ครบ 2 ปี Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตครบรอบ 26 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตครบรอบ 26 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เดือน กุมภาพันธ์ 2561 Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 11 จ.นครศ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม

ด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเซียน นครศรีธรรมราช  

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต Read More »

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษาประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษาประจำปี 2560 Read More »

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบ

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา Read More »