Breaking News
Home / Arunrat Wonglim

Arunrat Wonglim

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ “โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 – รายละเอียดการสมัครทุน รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 61 – ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560

กฟภ.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560 เพื่อเปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และจะได้นำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ด้จริงในอนาคต ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th และ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทั้งนี้ ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ แข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

Read More »

ขอเชิญประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017( ระหว่าง 8 ก.ย. – 20 พ.ย. 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้นถนนที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้ส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งคำขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานภายใน 27 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสาร Zero Tolerance

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญนักศึกษาร่วมเป็นอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.nbtcvolunteers.com หรือ Facebook : NBTC Volunteers 2017 หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (USO) สำนักงาน กสทช. ตึกอำนวยการชั้น 2 ภายใน 13 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2482

Read More »

ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ขอให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา (เคยผ่อนผันสถาบันเดิมมาก่อน) ให้มายื่นคำร้องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารสำหรับการผ่อนผัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท

รับสมัครทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 40,000 บาท คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นิเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAx) 3.00 ขึ้นไป 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีความประพฤติดี นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว  ให้ดาวน์โหลดใบสมัครตามไฟล์แนบ แล้วยื่นใบสมัครโดยตรงที่พี่ปู (พี่ปิยวรรณ) งานบริการสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้  **กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง** ส่งความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อตามแนบ ประกาศ รายชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙รายงานตัวเพื่อรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  แต่งกายชุดพิธีการ

Read More »

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 1/25660 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนด่วน

ประกาศด่วน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  รายชื่อ นศ.ผลการเรียนดีเด่น ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ภายในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูได้ ให้มาติดต่อ ภายใน วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับใบสมัคร เลือกหน่วยงาน ส่งใบสมัคร และลงข้อมูลการสมัคร  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 -วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560    (รับสมัครตำแหน่งงานละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น  โดยจะเรียงลำดับจากการส่งใบสมัครก่อน –  หลัง) 2. ตัวแทนหน่วยงานคัดเลือกนักศึกษาช่วยงานตามคุณสมบัติในใบสมัคร (นักศึกษาที่สมัครขอทุนทำงานพิเศษบางคน อาจต้องสัมภาษณ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด)   3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ  โดยต้องมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงาน  พร้อมส่งสำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา เท่านั้น    ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 4. ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (วัน เวลา …

Read More »