Breaking News
Home / Arunrat Wonglim

Arunrat Wonglim

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561

ตามที่นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 ได้ยื่นคำร้อง จำนวน 266 คน จาก 28 จังหวัด (รอบแรก) และทางมหาวิทยาลัยได้นำส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนั้น ในการนี้ จึงได้แนบไฟล์เอกสารนำส่งดังกล่าว เพื่อนักศึกษาได้นำไปประกอบการแสดงตนต่อไป จังหวัดอุตรดิตย์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงา จังหวัดปัตตานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดชุมพร จังหวัดชลบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวดักาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร+<a <a

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 และขอเชิญประชุม

ตามที่ ส่วนกิจการนักศึกษาได้รับคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ผ่อนผันนั้น ปรากฏว่า มีนักศึกษายื่นคำร้องทั้งสิ้น 256 คน รายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตัวในการผ่อนผันเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมรับฟัง “สัสดีพบนักศึกษาขอผ่อนผันทหาร” ในวันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 5 โดยพร้อมเพรียงกัน หมายเหตุ ;นักศึกษาคนใดที่เข้าเกณฑ์ต้องผ่อนผันฯ และยังไม่ได้ดำเนินการ ให้มาติดต่อที่พี่ปอม ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรีด่วนค่ะ รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันฯ 2561

Read More »

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการรับทุนทำงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาที่สนใจให้ดำเนินการตามกำหนดการข้างล่างนี้ :

Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรองการสถานปนา 10 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2899

Read More »

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

รับสมัคร! ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ “โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2560” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 – รายละเอียดการสมัครทุน รับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย 61 – ใบสมัครขอรับทุน ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560

กฟภ.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560 เพื่อเปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และจะได้นำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ด้จริงในอนาคต ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th และ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทั้งนี้ ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ แข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

Read More »

ขอเชิญประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017( ระหว่าง 8 ก.ย. – 20 พ.ย. 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้นถนนที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้ส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งคำขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานภายใน 27 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสาร Zero Tolerance

Read More »

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญนักศึกษาร่วมเป็นอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคมที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งนี้ สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.nbtcvolunteers.com หรือ Facebook : NBTC Volunteers 2017 หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (USO) สำนักงาน กสทช. ตึกอำนวยการชั้น 2 ภายใน 13 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2482

Read More »

ยื่นคำร้องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ขอให้นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2540 และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา (เคยผ่อนผันสถาบันเดิมมาก่อน) ให้มายื่นคำร้องผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารสำหรับการผ่อนผัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2.แบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร

Read More »