ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน)

ตามที่งานหอพักนักศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้า […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน) Read More »

ผลการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 (นักศึกษาปัจจุบัน)

ผลการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 (นักศึกษาปัจจุบัน)

ตามที่งานหอพักนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักปีก

ผลการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 (นักศึกษาปัจจุบัน) Read More »

ผลการเลือกห้อง_สำรอง

ผลการเลือกห้องพัก นักศึกษาลำดับสำรองสมัครอยู่หอพัก (นักศึกษาปัจจุบัน)

ตามที่งานหอพักนักศึกษาได้ประกาศให้นักศึกษาลำดับสำรอง ได

ผลการเลือกห้องพัก นักศึกษาลำดับสำรองสมัครอยู่หอพัก (นักศึกษาปัจจุบัน) Read More »

ชำระค่าธรรมเนียม 1/2565

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 (นักศึกษาปัจจุบันที่สมัครหอพักได้)

ตามที่งานหอพักนักศึกษาได้รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักภ

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2565 (นักศึกษาปัจจุบันที่สมัครหอพักได้) Read More »

เรียกสำรอง

ประกาศการดำเนินการสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่อยู่ในลำดับสำรอง เพื่อเลือกห้องพักในหอพักที่ยังว่าง

ตามที่งานหอพักนักศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้า

ประกาศการดำเนินการสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่อยู่ในลำดับสำรอง เพื่อเลือกห้องพักในหอพักที่ยังว่าง Read More »

ผลการเลือกห้อง 2565

ผลการเลือกห้องพัก สำหรับนักศึกษาที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565

ตามที่งานหอพักนักศึกษา ได้รับสมัครนักศึกษาปัจจุบันอยู่ห

ผลการเลือกห้องพัก สำหรับนักศึกษาที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2565 Read More »

การอยู่หอพักช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2564

Update การขออยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565

การให้บริการหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 สำหรับนัก

Update การขออยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 Read More »

ปิดหอพักและคืนห้องพัก หอพักลักษณานิเวศ ปีการศึกษา 2564

ปิดหอพักและคืนห้องพัก หอพักลักษณานิเวศ ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การดำเนินการคืนห้องพักและการบริการหอพักเป็นไปด้

ปิดหอพักและคืนห้องพัก หอพักลักษณานิเวศ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ลำดับการเลือกห้องพัก และช่องทางการเลือกห้องพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์เลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2565

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาปัจจุบัน ที่ได้สิ

ลำดับการเลือกห้องพัก และช่องทางการเลือกห้องพัก สำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ได้สิทธิ์เลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อและลำดับสำรอง รอเรียกเมื่อมีที่ว่าง นักศึกษาปัจจุบันที่สมัครอยู่หอพัก 2565

ตามที่งานหอพักนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาปัจจุบัน ที่มีควา

ประกาศรายชื่อและลำดับสำรอง รอเรียกเมื่อมีที่ว่าง นักศึกษาปัจจุบันที่สมัครอยู่หอพัก 2565 Read More »