Home / ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษา …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 7 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ลำดับที่ 461-587

จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก หอพักที่ไม่แจ้งคือ นักศึกษา …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาใหม่ 61** ประเภท Admission และรับตรงอิสระ

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักโดยวิธีการดังนี …

Read More »