Home / ข่าวหอพักนักศึกษา

ข่าวหอพักนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึก …

Read More »

การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานป …

Read More »

ช่องทางการชำระและยอดชำระเงินค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาที่สมัครอยู่หอพักผ่านระบบออนไลน์

ตามที่งานหอพักนักศึกษาได้รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่ห …

Read More »