ข่าวกิจกรรม

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย (Big day) รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย (Big day) รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป มหาวิ […]

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโค้งสุดท้าย (Big day) รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566 Read More »

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม​ 2566​ บุคลากรงานแนะแนวและทุน

บุคลากร สพน. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cent

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยา

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

นักศึกษา มวล. จัดโครงการค่ายวิทย์อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

นักศึกษา มวล. จัดโครงการค่ายวิทย์อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2566 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิท

นักศึกษา มวล. จัดโครงการค่ายวิทย์อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ศูนย์ Smile & Smart C

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling Read More »

วางแผนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2566-2570

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมวางแผนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 28 เมย. 2566 เวลา 09.00-14.30 น. นางชูใจ ช่วยชู

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมวางแผนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2566-2570 Read More »

สพน. ลงพื้นที่อาคารนิทรรศการการไฟฟ้าฯ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา

สพน. ลงพื้นที่อาคารนิทรรศการการไฟฟ้าฯ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน เวลา 17.30 น. คุณกอบสุข อรชร รักษ

สพน. ลงพื้นที่อาคารนิทรรศการการไฟฟ้าฯ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยา

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน _ระบบดูแลนักศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา

ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน “ระบบดูแลนักศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. รองศาสตร

ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน “ระบบดูแลนักศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »