ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร basic counseling แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 135 คน ณ อาคารเรียนรวม 6 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู้จาก WU SSC Core Team WUSmile&Smart Center ในการอบรมได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่อาจารย์ในการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
โดยรูปแบบการอบรม เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Experiential Learning และการฝึกทักษะ
การให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา เน้นการเข้าใจตนเอง แปรเปลี่ยน เรียนรู้ และเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติจิตใจมนุษย์ดั่งภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg)
สำหรับการฝึกทักษะ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามเพื่อการเติบโต โดยใช้หลัก GROW Model ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับ Iceberg เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษามีเป้าหมาย เข้าใจปัญหาตนเอง มีทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความประทับใจต่อเนื้อหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ได้ และจะทำให้ดียิ่งขึ้น คือ ทักษะการดูแลใจ ได้แนวทางและมั่นใจในการให้การปรึกษานักศึกษา รู้จักสัญญาณเตือน แหล่งช่วยเหลือ การส่งต่อ และการดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้อาจารย์ผู้เข้าอบรมมีความประสงค์จะเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อการคัดกรองนักศึกษาในปัญหาเชิงลึก ทักษะการสื่อสารและการตั้งคำถาม ซึ่งSmile & Smart Center มีแผนจัดเสริมสมรรถนะในหลักสูตรต่อไป

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.