ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” ( การทำความเข้าใจตนเอง การเติบโตจากภายใน และเสริมสร้างพลังบวก ) รุ่นที่ 2 แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยวิทยากรจาก WU SSC Core Team WUSmile&Smart Center อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน ได้ฝึกปฎิบัติและเรียนรู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ และทักษะการให้การปรึกษา Satir Model ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มาก สามารถปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาได้จริง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม โดยชื่นชมทีมวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 98 อีกทั้งแจ้งความประสงค์ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา ซึ่งศูนย์ Smile & Smart Center มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” ( การทำความเข้าใจตนเอง การเติบโตจากภายใน และเสริมสร้างพลังบวก ) รุ่นที่ 2 แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยวิทยากรจาก WU SSC Core Team WUSmile&Smart Center อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน ได้ฝึกปฎิบัติและเรียนรู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ และทักษะการให้การปรึกษา Satir Model ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มาก สามารถปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาได้จริง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม โดยชื่นชมทีมวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 98
อีกทั้งแจ้งความประสงค์ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา ซึ่งศูนย์ Smile & Smart Center มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” ( การทำความเข้าใจตนเอง การเติบโตจากภายใน และเสริมสร้างพลังบวก ) รุ่นที่ 2 แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยวิทยากรจาก WU SSC Core Team WUSmile&Smart Center อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน ได้ฝึกปฎิบัติและเรียนรู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ และทักษะการให้การปรึกษา Satir Model ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มาก สามารถปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาได้จริง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม โดยชื่นชมทีมวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 98 อีกทั้งแจ้งความประสงค์ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา ซึ่งศูนย์ Smile & Smart Center มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” ( การทำความเข้าใจตนเอง การเติบโตจากภายใน และเสริมสร้างพลังบวก ) รุ่นที่ 2 แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยวิทยากรจาก WU SSC Core Team WUSmile&Smart Center อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน ได้ฝึกปฎิบัติและเรียนรู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ และทักษะการให้การปรึกษา Satir Model ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มาก สามารถปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาได้จริง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม โดยชื่นชมทีมวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 98 อีกทั้งแจ้งความประสงค์ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลนักศึกษา ซึ่งศูนย์ Smile & Smart Center มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.