ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยากรจากศูนย์ Smile & Smart Center นำทีมโดย รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ WU SSC Core Team เป็นวิทยากรโครงการ “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้กับบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 105 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับการทำงานได้อย่างมีความสุขของพนักงาน ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยเนื้อหาประกอบด้วยการตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจความแตกต่าง ประเมินสุขภาพจิตแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง และดูแลใจตนเองได้สร้างความสัมพันธ์ทางบวก เชื่อมโยงกับคนรอบข้าง ตระหนักรู้ทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกัน

จากกิจกรรม ผู้เข้าร่วมรู้สึกความประทับใจต่อการอบรมว่ามีความสนุกสนาน เป็นกันเอง เชื่อมความสัมพันธ์ เนื้อหาเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองและการทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีความสุขต่อไป

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.