ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนผู้สนใจประกวดออกแบบสัญลักษณ์ […]

ขอเชิญชวนประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »

เชิญชวนเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

fด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเสนอชื่อเพื่อร

ขอเชิญนักศึกษาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ องค์การบริหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเล

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันพ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561

ตามที่นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่อนผันทหารฯ ประจำป

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) รุ่น 3 ประจำปี 2561

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy :

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) รุ่น 3 ประจำปี 2561 Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นป

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตครบรอบ 26 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตครบรอบ 26 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาทุกคน ดำเนินการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 Read More »