Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ องค์การบริหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งกลุ่ม ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นแบบลงคะแนนเสียงรับรอง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ ทั้งหมด จำนวน 1,558 คน โดยสรุปผลการเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้ ลงมติรับรอง จำนวน 1,265 คะแนนเสียง ไม่รับรอง จำนวน 199 คะแนนเสียง และมีจำนวนบัตรเสีย จำนวน 94 ใบ อนึ่ง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เป็นการดำเนินการตามข้อ 45 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. 2540

ทั้งนี้ มีสถิติการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร แยกตามสำนักวิชา รายละเอียดดังนี้

– สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 57 คน
– สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 95 คน
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 74 คน
– สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 131 คน
– สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 280 คน
– สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 64 คน
– สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 55 คน
– สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 238 คน
– สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 113 คน
– สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 คน
– สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 240 คน
– สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 6 คน
– สำนักวิชาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 162 คน

ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อจากลิงค์ … คณะกรรมการบริหาร  องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *