Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนักศึกษาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษาเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา โดยกำหนดให้ยื่นเสนอประวัติและผลงานนักศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

ซึ่งเป็นการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เป็นกำลังใจในการพัฒนาตนให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษาอื่น ๆ ด้วยนั้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นได้ที่ เว็บไซต์ส่วนกิจการนักศึกษา : dsa.wu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายมณเฑียร  สุขกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 3164  ทั้งนี้ สามารถยืนใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  

ดูข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี และ แบบเสนอประวัติผลงานรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด แบบเสนอประวัติและผลงานรางวัลนักศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2560

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *