Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) รุ่น 3 ประจำปี 2561

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) รุ่น 3 ประจำปี 2561

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy : TEA) จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงพลังงานและ กลุ่ม ปตท. ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำทางความคิดขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

สถาบันวิทยาการพลังงานมุ่งหวังให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องของประเทศข้างต้นซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจในความจำเป็นของพลังงาน และบทบาทที่จะร่วมส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) รุ่น 3 ประจำปี 2561 ขึ้น สำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคใต้

เงื่อนไข นักศึกษาที่สมัครเมื่อผ่านสัมภาษณ์  เข้าร่วมอบรมและดูงานแล้ว นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์พลังงานของหอพัก ในปีการศึกษา 2561

กำหนดการจัดกิจกรรม
– กำหนดรับสมัคร (ภายใน 29 มีนาคม 2561)
– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งรายชื่อให้สถาบันพลังงาน วันที่ 2 เมษายน 2561 
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ (20 เมษายน 2561)
– กำหนดการสัมภาษณ์ (ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561)
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (27 พฤษภาคม 2561)
– กำหนดการสัมภาษณ์ (ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ พรพิลาส นราพงษ์ โทรภายใน 5013 และมือถือ โทร. 084-1830928

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *