Home / ข่าวทุนการศึกษา / พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
พร้อมกันเวลา 11.30 น. ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับมอบ
ทุนการศึกษา แต่งกายชุดพิธีการ
…………………………………………………………………………………………………..
ขอพบนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
2. ทุนการศึกษาของสำนักวิชา ในแต่ละสำนักวิชา (ทุนจากรพ. , ทุน พสวท. , ทุน ส.วิทยาศาสตร์ ,ทุน ส.แพทย์ , ทุน ส.เภสัชศาสตร์ , ทุน ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ,ทุน ส.พยาบาล , ทุน ส.สถาปัตย์ ฯลฯ)
3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
4. กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ (ทุนเรียนดี และทุนสร้างโอกาส)
5. ทุนการศึกษาที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุน 1 อำเภอ , ทุน สกอ.เพื่อพัฒนาจ.ชายแดนใต้ , ทุนเอสโซ่ , ทุนโลตัส ฯลฯ)
6. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นค่าหอพัก ทั้งนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา
7. ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
8. ฯลฯ
…………………………………………………………………………………………………..
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ให้ดูตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ทุกคน
มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

รายชื่อนศ.ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *