Search Results for: smile

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยา […]

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ นิติศาสตร์” ให้แก่บุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ศูนย์ Smile & Smart C

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Basic Counseling Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ" ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยา

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “Empowering CSE เติมไฟให้ตัวคุณ” ให้แก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรศ

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. บุคลากรศ

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน "ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า..."

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน “ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า…”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18.00-20.00 น. ศูนย์ Smi

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมสร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ตอน “ชีวิตเปลี่ยน เมื่อเขียนเป้า…” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดการอบรม เพื่อนผู้ให้การปรึกษา (Junior Helper) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดการอบรม “เพื่อนผู้ให้การปรึกษา” (Junior Helper) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart C

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดการอบรม “เพื่อนผู้ให้การปรึกษา” (Junior Helper) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน หลักสูตร "เชื่อว่าใช่ เรียนได้แน่!"

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน หลักสูตร “เชื่อว่าใช่ เรียนได้แน่!”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์

ศูนย์ Smile & Smart Center และ WU Tutor Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน หลักสูตร “เชื่อว่าใช่ เรียนได้แน่!” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ Smile & Sm

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมประชุม case conference ประจำเดือน มกราคม 2566

ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมประชุม case conference ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 คลินิกรักษ์ใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพ

ศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมประชุม case conference ประจำเดือน มกราคม 2566 Read More »