ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “Coaching โดยใช้ Grow Model (การตั้งคำถามเพื่อให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย) แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โดยวิทยากรจาก WU SSC Core Team WUSmile&Smart Center

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 31 คน ได้ฝึกปฎิบัติและเรียนรู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ Grow Model แบบ SMART Goal Problem-Solving skills และทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างมีความสุข ผู้เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ และเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มาก ทำให้เข้าใจตัวเอง ได้เติมพลังชีวิต รู้วิธีในการเข้าถึงปัญหานักศึกษา สามารถปรับใช้ในการดูแลนักศึกษาได้จริง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 94.5 โดยชื่นชมทีมวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งความประสงค์การเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นการดูแลนักศึกษากรณีวิกฤต กิจกรรมสร้างสุข ซึ่งศูนย์ Smile & Smart Center มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.