Search Results for: smile

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “Satir systemic therapy จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “Satir systemic therapy จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ Smile & Smart […]

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมหลักสูตร “Satir systemic therapy จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดเสริมสมรรถนะอาจารย์ หลักสูตร Coaching โค้ชเด็กอย่างไรให้ไปถึงฝัน

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดเสริมสมรรถนะอาจารย์ หลักสูตร Coaching โค้ชเด็กอย่างไรให้ไปถึงฝัน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์ Smile & Smart Cent

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดเสริมสมรรถนะอาจารย์ หลักสูตร Coaching โค้ชเด็กอย่างไรให้ไปถึงฝัน Read More »

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เก่ง ดี มีความสุข Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เก่ง ดี มีความสุข Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เก่ง ดี มีความสุข Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ “All About Q&A การดูแลสุขภาพใจ”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ “All About Q&A การดูแลสุขภาพใจ”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ “All About Q&A การดูแลสุขภาพใจ” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023: Inspiring Minds, Igniting Ideas ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษ

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023: Inspiring Minds, Igniting Ideas ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม "คุย-บ่น-ถาม-ตอบ-บอกเล่า และฟัง"

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “คุย-บ่น-ถาม-ตอบ-บอกเล่า และฟัง”

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “คุย-บ่น-ถาม-ตอบ-บอกเล่า และฟัง” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

ศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 แกนนำนักศึกษา Junior Helper

ศูนย์ Smile & Smart Center เข้าร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมอบรม “ผู้นำกระบวนการกลุ่ม Junior Master Trainer ปีการศึกษา 2566” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร Coaching โดยใช้ Grow Model Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cent

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร“การให้การปรึกษาตามแนวซาเทียร์” รุ่นที่ 2 Read More »