ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center นางชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 106 คน ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีความมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและมีทักษะที่จะนำไปใช้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฎิบัติงานจริง ในเรื่องการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น การสื่อสาร มีความคิด ทัศนะในเชิงบวก และมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกระบวนเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.