ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป”

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรศูนย์ Smile & Smart Center ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรกิจกรรม “เสริมพลังใจ…เพื่อก้าวต่อไป” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ อาคารเรียนรวม 6 ห้อง ST 201 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง ไม่ว่าจะเป็นระดับพลังงานชีวิต และระดับความสุขของตนเอง ได้รู้จักข้อดีและคุณลักษณะที่ดีของตนเอง รวมทั้งได้รู้ทักษะและวิธีการเสริมสร้างพลังใจ ซึ่งกำลังใจที่ดี สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งผู้ที่มีพลังใจเข้มแข็งจะมีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ มีอารมณ์ขัน มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค รวมทั้ง มีความสามารถในการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"
ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นวิทยากรกิจกรรม "เสริมพลังใจ...เพื่อก้าวต่อไป"

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.