ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อการบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปี 2560

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพ […]

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อการบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปี 2560 Read More »

นักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้น

นักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4 Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561  ส่วนกิจการนักศึกษาจัด

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2561 Read More »

ประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ &n

ประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด 2560

องค์การบริหารองค์การนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา และส่วนก

ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด 2560 Read More »

พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 พันเอกสุริน ทองเต็ม ผู้บังค

พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรองการสถานปนา 10 ปี ของสำนักงานคณะกรรมก

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต Read More »