ข่าวกิจกรรม

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ร่วมจัดบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสค

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาและรายวิชา SRE-102 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา

ส่วนกิจการนักศึกษาและรายวิชา SRE-102 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Read More »

นำเสนอผลการศึกษาดูงานการจัดการหอพัก ณ ประเทศมาเลย์เซีย

ตัวแทนที่ปรึกษาหอพัก งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา นำเสนอ

นำเสนอผลการศึกษาดูงานการจัดการหอพัก ณ ประเทศมาเลย์เซีย Read More »

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561

ตามที่นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการผ่อนผันทหารฯ ประจำป

สำเนาเอกสารนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี 2561 Read More »

ผู้บริหารส่วนกิจการนักศึกษาแสดงความยินดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลาท่านใหม่

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น

ผู้บริหารส่วนกิจการนักศึกษาแสดงความยินดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลาท่านใหม่ Read More »

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกีฬาลอนโบวส์

นายภราดร จีนชาวนา งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และ อาจารย

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมกีฬาลอนโบวส์ Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์และสรุปผลการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อคืนวันที่ 17 มีนาคม 2561 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดก

กิจกรรมสานสัมพันธ์และสรุปผลการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »