สัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดการสัมมนางานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิจัยฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยการสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการสัมมนาต่อจากครั้งก่อน เพื่อวางแผนงานของส่วนกิจการนักศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ที่ใช้แนวคิด Passport บัณฑิตคนดี ซึ่งเน้นพัฒนานักศึกษาใน 3 องค์ประกอบ 9 ด้าน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จะต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาตามแนวคิด Passport บัณฑิตคนดีนี้ให้ครบทุกด้าน และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 100 คะแนนจึงจะสำเร็จการศึกษา

ในการสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมคือ ให้บุคลากรของส่วนกิจการนักศึกษาทุกฝ่ายงาน ระดมสมองเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้วัดความสำเร็จตามด้านที่เน้นในการจัดกิจกรรมทั้ง 9 ด้าน เพื่อให้สามารถวัดได้ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณืที่ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบแนวคิดนี้จะได้รับการพัฒนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ได้ครบทุกด้านอย่างสมดุลย์

ชมประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.