Breaking News
Home / 2018 / February / 13

Daily Archives: February 13, 2018

ตัวแทนนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและรองประธานกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก และตัวแทนของมหาวิทยาลัย

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหาร Plus Center

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 หรือ Plus Center ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

Read More »

Cheer Leader ซ้อมลีดก่อนกีฬาสีภายใน 2560

นักศึกษาผู้นำเชียร์ (Cheer Leader) ซ้อมนำเชียร์เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

Read More »

น้องพลอย วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักกีฬาทีมชาติไทย คว้าแชมป์ สนามที่ 2

น้องพลอย วรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ นักกีฬาจักรยานทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักกีฬาทีมชาติไทย คว้าแชมป์ สนามที่ 2 รายการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2561 ทั้งนี้ น้องพลอยเพิ่งคว้าแชมป์สนามที่ 1 มาเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่สนามแข่ง จ.พะเยา

Read More »

จิตอาสาพัฒนาลานไทร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 70 คนร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่บริเวณลานไทร อาคารกิจกรรมนักศึกษา เพื่อบูรณะให้พื้นที่บริเวณนี้อยู่ในสภาพดีเหมาะแก่การทำกิจกรรม พบปะของกลุ่มนักศึกษา

Read More »

กิจกรรมฟื้น-คืนจำปาขอม รอบองค์พระธาตุ

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ  ร่วมกิจกรรมฟื้น-คืนจำปาขอม รอบองค์พระธาตุ

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมคณะตรวจหาข้อเท็จจริงการให้บริการที่ศูนย์อาหารกลางคืน

รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน  ลงพื้นที่ศูนย์อาหารกลางคืน

Read More »

นักศึกษากระทำผิดวินัยจราจรทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคืนคะแนน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาซึ่งกระทำผิดวินัยจราจรในเขตหอพัก ซึ่งโดนหักคะแนนความประพฤติ ร่วมกระทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ลอกขยะหญ้าที่ขวางทางน้ำบริเวณคูหลังหอพักลักษณานิเวศ 2 และ 3

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปกร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Read More »

เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ขับขี่ปลอดภัย

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ร่วมลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีคุณสุริยนัต์ ถึงแสง เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากร ให้ควารมรู้ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »