Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ตัวแทนนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่

ตัวแทนนักศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและรองประธานกรรมการกลางนักศึกษาหอพัก และตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนนิติการ และส่วนพัสดุ ร่วมประชุมคัดเลือกร้านอาหารและผู้ประกอบการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เพื่อให้ทันให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *