สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5

สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 5 และคุณภราดร จีนชาวนา หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 โครงการดังกล่าวส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร สร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างมีวินัยและมีน้ำใจเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน การปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310 โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมทั้ง 2 รุ่นประมาณ 700 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดีถึงดีมากคิดเป็นร้อยละ 99.2

สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5
สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5
สพน. ร่วมกับ สภานักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจรรุ่นที่ 4 และ 5

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.