บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พฤติกรรมหรืออารมณ์ และบุคคลออทิสติกในระดับอุดมศึกษา

บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 12-16 มีนาคม 2567 นางอัมพร รัตนวิจิตร และ นางสาวอัจฉรา ทองนาค เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พฤติกรรมหรืออารมณ์ และบุคคลออทิสติกในระดับอุดมศึกษา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และโรงแรม Health Land Resort & Spa จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากการอบรมได้เรียนรู้ถึงลักษณะ ประเภท การคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องไม่เห็นเด่นชัด (Invisible Disabilities) การให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพจิตเด็กพิเศษ เทคนิคที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การพิจารณาความต้องการพิเศษของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมและความบกพร่องไม่เห็นเด่นชัด รู้บทบาทของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) ในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ได้รับฟังประสบการณ์จากครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กพิเศษ การเรียนรู้และวิธีการรับมือจากการแลกเปลี่ยน CASE ตัวอย่าง จากสถาบันต่างๆ
การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องไม่เห็นเด่นชัดประเภทต่างๆ อาทิ Autism Spectrum Disorders (ASD) Learning Disabilities (LD) Emotional/Mental Health Disorder

บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
บุคลากร สพน. ประชุมพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.