ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023: Inspiring Minds, Igniting Ideas ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smile & Smart Center ร่วมกับ 16 สำนักวิชา 3 วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” : Smile & Smart Showcase 2023: Inspiring Minds, Igniting Ideas ณ ตลาดนัดพฤหัสหรรษา Bota Market มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้สำนักวิชาได้ประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรมและร่วมเยี่ยมชมบูธของทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย เพื่อรับฟังการบอกเล่าความสำเร็จของระบบดูแลฯ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัล ให้กับสำนักวิชาที่มีระบบดูแลนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จและจัดบูธได้สวยงาม สร้างสรรค์ บรรยากาศสนุกสนาน ได้แก่ 1.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2.สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 3.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับทราบการดำเนินงานของสำนักวิชา จึงจัดเป็นกิจกรรมแบบเปิดบูธและซุ้มกิจกรรมต่างๆ มากมายจากทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย การแสดงบนเวทีกลาง ดนตรี
จากประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93 โดยมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม เช่น รู้สึกประทับใจในเเต่ละกิจกรรมมากๆ ได้ความรู้ที่หลากหลาย, มีความครบถ้วนการแสดงผลงานของแต่ละสำนักและมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน, เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ความสนุก อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก เป็นต้น

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023
ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smile & Smart Showcase 2023

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.