ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เรื่องผะ.ผะ..ผะ...ผี... และเรื่องผีผี”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เรื่องผะ.ผะ..ผะ…ผี… และเรื่องผีผี”

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00-20.00 น. ศูนย์ S […]

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรม “เรื่องผะ.ผะ..ผะ…ผี… และเรื่องผีผี” Read More »

ตัวแทนส่วนกิจการนักศึกษาเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตัวแทนส่วนกิจการนักศึกษาเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปา

ตัวแทนส่วนกิจการนักศึกษาเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ชมรมนาฏศิลป์แสดงในงาน Meeting with President and New Year Celebrate 2022

ชมรมนาฏศิลป์แสดงในงาน Meeting with President and New Year Celebrate 2022

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชมรมนาฏศิลป์แสดงในงาน Meeting with President and New Year Celebrate 2022 Read More »

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมงานฉลอง DSA Party : HAPPY NEW YEAR 2022

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมงานฉลอง DSA Party : HAPPY NEW YEAR 2022

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปา

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมงานฉลอง DSA Party : HAPPY NEW YEAR 2022 Read More »

ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดา รศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล

ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดา รศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และ รองศาสตรา

ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดา รศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล Read More »

รักษาการแทนรองอธิการบดีติดตามงานปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศและศูนย์ติว

รักษาการแทนรองอธิการบดีติดตามงานปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศและศูนย์ติว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปา

รักษาการแทนรองอธิการบดีติดตามงานปรับปรุงหอพักลักษณานิเวศและศูนย์ติว Read More »

รักษาการแทนรองอธิการบดีลงพื้นที่ศูนย์กีฬาฯ ติดตามงานซ่อมบำรุง

รักษาการแทนรองอธิการบดีลงพื้นที่ศูนย์กีฬาฯ ติดตามงานซ่อมบำรุง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปา

รักษาการแทนรองอธิการบดีลงพื้นที่ศูนย์กีฬาฯ ติดตามงานซ่อมบำรุง Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 Read More »

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ต่อเนื่องจนจบกาารศึกษา

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ต่อเนื่องจนจบกาารศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับส่

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ต่อเนื่องจนจบกาารศึกษา Read More »

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน"

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดกิจ

พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” Read More »