การอยู่หอพักช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2564

Update การขออยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565

การให้บริการหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564

สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นจะต้องพักอยู่หอพักในช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2564 งานหอพักนักศึกษา บริการหอพักช่วงปิดภาคเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.บริการหอพักช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

2. กรณีเป็นนักศึกษาหอพักในภาคการศึกษาที่ 1/2565  นักศึกษาสามารถพักได้ในหอ/ห้อง ที่เป็นครุภัณฑ์ของตัวเอง ในภาคเรียนที่ 1/2565 เท่านั้น

3. กรณีนักศึกษาลาออกจากหอพัก (ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพัก ในภาคเรียนที่ 1/2565)  จะสามารถพักได้ในห้องที่ทางหอพักจัดเตรียมไว้เท่านั้น (หรือตามพิจารณาของแต่ละหอพัก)

4. การให้บริการหอพักช่วงปิดภาคการศึกษา (นับจากวันที่มีการประกาศปิดหอพัก) จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุกกรณี ยกเว้นนักศึกษาที่มีหนังสืออนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม จากรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

5. นักศึกษาจะต้องคืนห้องพักเดิมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ทุกคนทุกกรณี ตามขั้นตอนและกระบวนการของแต่ละหอพัก

6. ติดต่อเข้าพักได้ ณ ห้องสำนักงานหอพักนักศึกษาที่นักศึกษามีชื่ออยู่ ในวันและเวลาทำการ

ขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ช่วงปิดภาคการศึกษา 32564 (1)

ประเภทหอพัก

ค่าธรรมเนียมหอพัก (อัตราปกติ) ค่าธรรมเนียมหอพัก (อัตราเฉพาะกิจ)  

รายเดือน

รายวัน รายเดือน รายวัน

ค่าไฟฟ้า

ห้องธรรมดา
(Superior)

900  บาท/คน

50 บาท/คน 700 บาท/คน 40 บาท/คน ยกเว้น

ห้องปรับอากาศ
(Deluxe)

1800 บาท/คน

100 บาท/คน 1300 บาท/คน

90 บาท/คน

อัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย

ห้องปรับอากาศ
(Suite)
1600 บาท/คน 100 บาท/คน 1200 บาท/คน

80 บาท/คน

ห้องปรับอากาศ
(WU residence)
5000 บาท/ห้อง 500 บาท/ห้อง

อัตราค่าธรรมเนียมหอพักดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาเฉพาะกิจ เป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2563

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/1zE05aCmYtE0FGcvEP-0tt9N-f3xkw_1a/view?usp=sharing” icon=”” target=”true”]อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuuqKjpJemyQPMa4a4SPh6FFS_kPmPlBva96hqWrz5r-1sqA/viewform?usp=sf_link” icon=”” target=”true”]แบบฟอร์มคำขออยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2564 คลิก[/button]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.