ข่าวกิจกรรม

แบนเนอร์-ขอแสดงความยินดีกับคุณมณฑล นายกสมาคมศิษย์เก่า-2565

ขอแสดงความยินดีกับนายมณฑล ณ นคร นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์

วันเสาร์ที่ 23 กค.65 เวลา 13.00-15.00 น. สมาคมศิษย์เก่า […]

ขอแสดงความยินดีกับนายมณฑล ณ นคร นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ Read More »

แบนเนอร์-ศูนย์ SSC จัดกิจกรรม Essential Elemnents for Helpers รุ่นที่ 2

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “Essential Elements for Helper” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ Smile & Smart

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “Essential Elements for Helper” รุ่นที่ 2 Read More »

แบนเนอร์-ภาคีเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ฯ

ภาคีเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการหน้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.

ภาคีเครือข่ายเครือข่ายเฝ้าระวังเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการหน้ามหาวิทยาลัย Read More »

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษ

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023 Read More »

สพน. จัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลนักศึกษาทุกสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2565

สพน. จัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลนักศึกษาทุกสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2565

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่

สพน. จัดการประชุมรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลนักศึกษาทุกสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2565 Read More »

นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร ออนไลน์ รุ่นที่ 4

นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร ออนไลน์ รุ่นที่ 4

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางกอบสุข อรชร หัวหน้าส่วนส่งเสร

นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร ออนไลน์ รุ่นที่ 4 Read More »

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา MAT61-101

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา MAT61-101

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษา

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา MAT61-101 Read More »

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางกอบสุข

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

คณะทำงานโครงการ "มานครนอนวัด" (เครือข่าย สสส.) มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงานโครงการ “มานครนอนวัด” (เครือข่าย สสส.) มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.

คณะทำงานโครงการ “มานครนอนวัด” (เครือข่าย สสส.) มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

นศท. ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม

นศท. ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนส

นศท. ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม Read More »