ข่าวกิจกรรม

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลัก […]

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” Read More »

นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันวีรไทย

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันวีรไทย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นักศึกษาวิชาทหาร และว่าที่ ร

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันวีรไทย Read More »

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เก่ง ดี มีความสุข Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เก่ง ดี มีความสุข Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen

รายการ “นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร” ตอน “เก่ง ดี มีความสุข Smile & Smart Center มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” Read More »

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ “All About Q&A การดูแลสุขภาพใจ”

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ “All About Q&A การดูแลสุขภาพใจ”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์ Smile & Smart Cen

ศูนย์ Smile & Smart Center จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ “All About Q&A การดูแลสุขภาพใจ” Read More »

WU Tutor Center ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จัดติวทบทวนรายวิชา

WU Tutor Center ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จัดติวทบทวนรายวิชา

โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการเรียน (WU Tutor Cente

WU Tutor Center ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จัดติวทบทวนรายวิชา Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศภัค หิ้นจิ้ว ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศภัค หิ้นจิ้ว ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี พ.ศ.2566

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศภ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศภัค หิ้นจิ้ว ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี พ.ศ.2566 Read More »

นศท. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม รด จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

นศท. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม รด จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. นักศึกษ

นศท. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม รด จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงานแนะแนวและทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 Read More »