สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ WU Happy Funrun ครั้งที่ 6 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าสวนฝรั่งเศส โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้สัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจากสวนฝรั่งเศส ไปยังอ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ และกลับมาสวนฝรั่งเศส รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน รวมทั้งยังมีประชาชนที่มาออกกำลังกายในพื้นที่สวนวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง โครงการ WU Happy Funrun ครั้งที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และพัฒนาความมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษาที่มีใจอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในบทบาทต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบค่านิยมหลัก “รักชาติ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้รู้จักและชื่นชมภูมิทัศน์อันสวยงามบริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 93

สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
สพน. จัดกิจกรรม WU Happy Fun Run ครั้งที่ 6 นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.