ข่าวกิจกรรม

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได […]

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

แบนเนอร์-ประชุมรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา-2

สพน. จัดการประชุมรองคณบดี-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สม

สพน. จัดการประชุมรองคณบดี-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษา Read More »

แบนเนอร์-จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ-สิงหาาคม

นักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่อาคารเรียนรวม

เมื่อเสาร์วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-17.00 น. นั

นักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่อาคารเรียนรวม Read More »

แบนเนอร์-ขอบคุณบริจาคโลหิต-สิงหาคม-2565

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 1

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

แบนเนอร์-เกรดน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบ

Smile&Smart Center และ Tutor Center จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม : เกรดน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบ . . . งับ”

เมื่อวันที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00-20.00 น.

Smile&Smart Center และ Tutor Center จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม : เกรดน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบ . . . งับ” Read More »

แบนเนอร์ "WU รู้จักกัญ" ให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดอบรมออนไลน์ “WU รู้จักกัญ” ให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (วินัยฯ)

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดอบรมออนไลน์ “WU รู้จักกัญ” ให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่นักศึกษา Read More »

แบนเนอร์-รศดร-วรวุฒิเป็นรองประธาน-IMT-GT-VC ครั้งที่ 35

รศ.ดร. วรวุฒิ สมศักดิ์ ได้รับเลือกเป็น Vice President of The 35th COORDINATION MEETING OF IMT-GT VASITY COUNCIL

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศั

รศ.ดร. วรวุฒิ สมศักดิ์ ได้รับเลือกเป็น Vice President of The 35th COORDINATION MEETING OF IMT-GT VASITY COUNCIL Read More »

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา ACT65-101

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา ACT65-101

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษา

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา ACT65-101 Read More »

แบนเนอร์-อธิการบดีบรรยายพิเศษ-Leader-vs-Learership

อธิการบดีบรรยายพิเศษในการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานั

อธิการบดีบรรยายพิเศษในการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา ENH62-311

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา ENH62-311

เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษ

ศูนย์ติว (WU Tutor Center) จัดกิจกรรมติวทบทวน รายวิชา ENH62-311 Read More »